Paweł Dyrduł

Paweł Dyrduł

Magister prawa, magister ankowości i zarządzania ryzykiem, aplikant radcowski OIRP Kraków, broker ubezpieczeniowy.

W ramach pracy naukowej w Katedzre Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Krakowie koncentruje się na prawie cywilnym (w szczególności: prawo zobowiązań) oraz prawie handlowym (w szczególności: umowy handlowe oraz prawo spółek) i ich związkach z prawem nowych technologii oraz rynkiem finansowym. Jego zainteresowania skupiają się w szczególności na prawnych aspektach nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja, rejestry rozproszone, technologia blockchain oraz kryptowaluty.

Poza pracą naukową koncertuje się na praktycznym stosowaniu prawa współpracując z kancelariami adwokackim i radcowskimi. Pracował również na rynku finansowym w banku komercyjnym oraz jako broker ubezpieczeniowy.