21 V 2020

Współorganizator:

PRNEWS PRNEWS

Patronaty honorowe:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS

Partnerzy:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS TI TI

Patroni medialni:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS
 • VII Digital Money & Blockchain Forum

  Blockchain i aktywa cyfrowe – jaka czeka je przyszłość?

   21 maja 2020 r.

  Wideo-konferencja

   

  Agenda:

   

  • 09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników

  • 09.30  otwarcie Forum

  • 09.30 – 09.50 – wystąpienia przedstawicieli patronów i partnerów, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskiej  Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Stowarzyszenie Bitcoin , Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

  • 09.50 – 10.10 – „Rozwój sektora PayTech w krajach Unii Europejskiej: Skutki dyrektywy PSD2  i sukcesy w budowaniu krajowych centrów innowacji”  dr hab. Michał Polasik, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • 10.10 – 10.30  „Człowiek vs bezpieczeństwo w świecie blockchain” – Rafał Kiełbus,, Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

  • 10.30 – 10.50 –  Wpływ pandemii na trendy technologiczne– Tomasz Kibil, EY Polska

  • 10.50 – 11.30 – „Warto rozmawiać. Dialog regulatorów z rynkiem i jego efekty na przykładzie wybranych jurysdykcji”   Artur Kuczmowski, Kancelaria ThompsonStein z gościnnym udziałem pana Vigena Arushanyan, prezesa Nooor Blockchain Armenia

  • 11.30 – 11.50 – „Pieniądz cyfrowy banków centralnych, korporacji i banków oraz społeczeństwa”  prof. dr Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego

  • 11.50 – 13.20 – sesja o DeFi: wprowadzenie i prowadzenie prof. Krzysztpf Piech, Uczelnia Łazarskiego,

   

  • „Rola MakerDAO w budowie zdecentralizowanych finansów” – dr Bartosz Kiepuszewski, MakerDAO,
  • „Composability w DeFi czyli o budowaniu z finansowych klocków Lego” – Krzysztof  Urbański, 7 Bulls,
  • „Flash loans – czy mamy dynamit na skalę bankowości?” – Piotr Adamczyk, Alior Bank

  • 13:20 – 13:35 przerwa na rozprostowanie nóg i kawę

  • 13:35 – 13:55 – „Cryptocurrencies: Opportunities, risks and challenges for anti-corruption compliance systems” – Katarzyna Ciupa

  • 13.55 – 14.15 –  „Zastosowanie technologii blockchain do zabezpieczania transakcji w systemach administracji publicznej” – Maciej Bułkowski, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego – Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego

  • 14:15 – 14:35 –  „Blockchain w medycynie – wyzwanie czy szansa?” –Wojciech Zawalski, Polska Grupa Telemedyczna

  • 14:35 – 14:55 –  „Kantory e-handlu w trybie prywatnym, poniżej progu AML – zdecentralizowane oraz scentralizowane” Mariusz Sperczyński, FlyingAtom

  • 14:55 – 15:15 – Międzynarodowe, europejskie i krajowe organy techniczne zajmujące się tematyką blockchain oraz informacja o ISO/TC 307/SG 2– Michał Łoniewski , Urząd Dozoru Technicznego,  Tomasz Mazur,  Polski Komitet Normalizacyjny

  • 15:15 – 15:35 –  „Blockchain – trendy regulacyjne w nowej dekadzie” mec. Jacek Czarnecki, MakerDAO

  • 15:35 – 15:55 –„Konieczność zmian w funkcjonowaniu notariatu. Kierunek zmian, nie tylko w związku z pandemią” – prof. Dariusz Szostek, Uniwersytet Opolski

  • 15:55 – 16:20 – „Tokenizacja aktywów na przykładzie Token Container Model” –Michał Kibil, Aleksander Bobrowski,  Kancelaria Kibil i Wspólnicy

  • 16:20 – 16:40 „Nowy model gromadzenia dowodów cyfrowych z zagranicy przez organy ścigania w perspektywie funkcjonowania platform do obsługi walut wirtualnych” – dr Paweł Opitek, Prokuratura Krajowa

  • 16:45 – zakończenie Forum

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

 •  

  Blockchain i aktywa cyfrowe – jaka czeka je przyszłość?

  VII Digital Money & Blockchain Forum

  21 maja 2020 r., Warszawa

  www.digitalmoneyforum.biz

  www.blockchaintechnology.center

   

  Tło konferencji

  Za przyczyną blockchaina 11 lat temu świat finansów i technologii wkroczył w nową erę. Polscy programiści i młodzi przedsiębiorcy szybko i z odwagą weszli w ten, nowy świat a nasz kraj stał się jednym z kilku najbardziej zaawansowanych na świecie pod tym względem.

  Świadkiem rozwoju, ale i propagatorem tych nowych zjawisk początkowo w środowisku polskich fanów bitcoina a z czasem także w coraz większej mierze biznesmenów z tradycyjnych gałęzi gospodarki, jest od 7 lat konferencja Digital Money & Blockchain Forum. Śledzimy zmiany technologii, rynku, regulacji, próbując stworzyć forum do wymiany zaawansowanej, rzetelnej wiedzy na ten temat w murach akademickich i naukowych: wcześniej w Instytucie Maszyn Matematycznych, obecnie na Uczelni Łazarskiego, gdzie od 3 lat działa jedno z pierwszy w Europie centrów badawczych poświęconych technologii blockchain i jej zastosowaniom, współpracując od 7 lat z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Tematyka konferencji

  Proponujemy dokonanie przeglądu w trzech dyscyplinach naukowych:

  technologia i bezpieczeństwo,

  prawo,

  finanse i zarządzanie.

  W tych dziedzinach proponujemy poruszenie następujących grup tematycznych:

  bankowość i ubezpieczenia,

  płatności,

  transport i energetyka,

  regulacje rynków finansowych i podatki,

  rozwój technologii w kraju i za granicą,

  tokenizacja i nowe rynki finansowe,

  waluty cyfrowe i stablecoins.

  Podobnie jak poprzednio  spodziewamy się na tegorocznym Forum ponad 20 specjalistycznych wystąpień i prezentacji oraz ok. 100 jego uczestników.


  Organizator:

  Medien Service, Sławomir Cieśliński

  GSM: +48502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   cieslinski@medienservice.com.pl

  www.medienservice.com.pl   | www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl   |    www.cardsalmanach.eu

  www.atp-klub.pl   |    www.digitalmoneyforum.biz

  Współpraca:

   

  Warszawa, 2020-05-09

 • Aleksander Bobrowski

  aplikant adwokacki w Kancelartii Kibil i Wspólnicy, wspiera praktykę prawa nowych technologii głównie w obszarze technologii blockchain, cloud computing oraz zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA).

  Maciej Bułkowski

  Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, specjalność Systemy Telekomunikacyjne. Od początku swojej pracy zawodowej związany z wdrożeniami oraz utrzymaniem systemów informatycznych. W chwili obecnej Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiedzialny za utrzymanie, zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, tworzenie aplikacji i zarządzanie projektami za zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji cyfrowych w Regionie. Przewodniczący Zespołu Eksperckiego przy Związku Województw RP oraz członek Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

  Sławomir Cieśliński

  Historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski), ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce, a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.
  Założona przez niego w 1993r. firma consultingowa Medien Service od prawie 20 lat organizuje corocznie kilka specjalistycznych konferencji z zakresu nowoczesnych technologii płatniczych, e-identyfikacji, e-administracji, e-zdrowia.

  Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej funkcje Wiceprzewodniczącego Komitetu Technologii Elektronicznych i Cyfrowej Harmonizacji w FinTech oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu SMART) , Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Izby Gospodarczej Blockchain i Nowoczesnych Technologii, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki Medycznej a także członkiem Prezydium Koalicji Na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

  e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | medserv@interia.pl GSM: +48502111153.

   

  Katarzyna Ciupa

  strateg i konsultant posiadający międzynarodowe doświadczenie (AT, CH, DE, PL) w pracy w/dla sektora finansowego. Była głównym managerem zarządzającym wdrożeniem regulacji MiFID II i MAR w Raiffeisen Centrobank w Wiedniu. Opracowała ponadto strategię banku i koordynowała współpracę banku z sektorem FinTech. Była także mentorem start-upu, który wygrał pierwszą edycję akceleratora RBI Elevator Lab. Wcześniej, jako konsultant strategiczny w Simon Kucher & Partners w Wiedniu, doradzała bankom w zakresie m.in. definiowania strategii współpracy z podmiotami z branży nowych technologii. Z kolei będąc w strukturach Societe Generale Securities Services w Monachium była odpowiedzialna za kontrolowanie funduszy inwestycyjnych.
  Katarzyna jest również badaczem (m.in. wygrała światowy konkurs naukowy organizowany przez OECD) i prelegentem (m.in. dla takich podmiotów jak IACA, Austrian Standards, TransInfo) z zakresu nowych technologii. Ponadto jest ona członkiem miedzynarodowych organizacji takich jak The British Blockchain Association, The Austrian Internet of Things Network oraz The Bitcoin Austria.
  Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (program CEMS) jak również Uniwersytetu Technicznego w Sydney, gdzie przebywała na konsorcjum doktorskim. Aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich z dyscypliny finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i przygotowuje pracę doktorską na temat finansowania start-upów opartego na technologii blockchain. Autorka świeżo wydanej książki „Blockchain. Wartość w trzech wymiarach”.

  Jacek Czarnecki

  Prawnik specjalizujący się w prawnych aspektach technologii blockchain oraz innych nowych technologii. Twórca i uczestnik licznych inicjatyw na styku blockchaina i prawa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktorant w Szkole Głównej Handlowej.

   

   

  Michał Kibil

  haczykPartner Zarządzający w Kancelarii Kibil i Wspólnicy, doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
  Michał kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu nowych technologii, w tym opartych na blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Posiada zróżnicowanie doświadczenie projektowe w pracy z klientami na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa: od wspierania startup-ów (w tym na etapie pozyskiwania finansowania w oparciu o rozwiązania takie jak ICO, crowdfunding, czy też z VC) przez zabezpieczanie know-how spółek technologicznych, analizy prawnego background’u dla budowanego narzędzia, tworzenie ram prawnych dla wprowadzanych technologii, aż po bieżące doradztwo przy rozwoju gotowego produktu. Przez ostatnie lata zaangażowany w analizy wpływu nowoczesnych technologii na kwestie zatrudnienia i prawa pracy, w szukanie nowych zastosowań technologii blockchain, a także rozwój regulacji w obszarze przepływu danych.

  &nbsp

  Tomasz Kibil

  haczykDyrektor doradztwa technologicznego EY; Blockchain Leader;Lider programu Blockchain i kryptowaluty, będącego częścią Programu od papierowej do cyfrowej Polski, realizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu w firmach high-tech, w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w dużych firmach telekomunikacyjnych. W EY kieruje zespołem ekspertów opracowania strategii oraz transformacji obszarów IT/OT/IoT.
  Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu, usprawnienia procesów i restrukturyzacji organizacyjnej w sektorach telekomunikacji, ropy i gazu oraz energetycznym. Obecnie koncentruje się na projektach związanych z zapewnieniem stabilności technicznej i ekonomicznej kompleksowych ekosystemów technologicznych (na przykład inteligentne miasta), w tym aspektów związanych z „ekonomią rzeczy” (źródła przychodów, modele monetyzacji, algorytmizacja rozliczeń, itp).

   


  Artur Kuczmowski

  Senior Partner w międzynarodowej kancelarii prawnej Thompson&Stein. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym, w tym usługach świadczonych dla branży Blockchain. Nadzoruje operacyjne procesy uzyskiwania licencji kryptowalutowych w Estonii. Doradza także przy projektach ICO i STO. Zarządza biurami kancelarii w Polsce (Warszawa), Estonii (Tallin) oraz na Malcie (Swieqi). Jest doświadczonym prawnikiem, autorem kilkudziesięciu artykułów branżowych oraz speakerem na najważniejszych wydarzeniach branżowych. Prelegent m.in. na scenie European Blockchain Investment Congress w Wiedniu i Bitcoin&Blockchain na Malcie, w Mińsku oraz w Pradze.

   

  Michał Łoniewski

  W 2005 roku ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice Warszawskiej. W latach 2006-2009 pracował w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz w firmie ABB gdzie zajmował się robotyką przemysłową. Od 2010 roku pracownik Urzędu Dozoru Technicznego,głównym obszarem jego działalności jest automatyka zabezpieczająca procesy przemysłowe (poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL, analizy ryzyka systemów sterowania SCADA/DCS – analizy C-HAZOP) oraz cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania. W 2017 roku wdrożył do praktyki inspekcyjnej UDT metodologię zastępowania oraz uzupełniania klasycznych badań wizualnych w inspekcji oceną wizualną zdalną z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych – dronów. Aktualnie pracuje nad możliwościami implementacji technologii rozproszonych rejestrów w sektorze przemysłowym. Członek kilku specjalistycznych organizacji, m.in. aktywny w grupie roboczej SG2 Use cases Komitetu Technicznego
  ISO TC 307 ds. technologii blockchain oraz rozproszonych rejestrów DLT.

  Tomasz Mazur

  Kierownik trzech Sektorów w Wydziale Prac Normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
  – Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
  – Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
  – Sektora Nanotechnologii i Innowacji.
  Certyfikowany Administrator Systemów Microsoft (MCSA) – specjalizacja bezpieczeństwo.


  prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Piech

  foto_piechProfesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Dyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uniwersytecie Łazarskiego (Warszawa, Polska). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH). Przez około 20 lat wykładał w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Prezes Zarządu Blockchain Technologies sp. z o.o. i koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain; Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji (Warszawa); b. CEO w InvestOn Ltd (Londyn) – jednej z pierwszych firm inwestujących w kryptowaluty (2015) i założyciel startupu w Singapurze. Doradca strategiczny i naukowy kilku startupów wdrażających technologię blockchain.
  Członek Centrum Technologii Blockchain w University College London, członek zarządu International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain (Moskwa), zewnętrzny współpracownik w Iran Blockchain Labs w Sharif University of Technology.
  Lider biznesowy (2016-2018) grupy ponad 100 ekspertów działających przy Ministerstwie Cyfryzacji doradzających polskiemu rządowi w zakresie Blockchain / DLT i Walut Cyfrowych. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, sędzia sądu arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
  Członek British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, b. członek Bitcoin Foundation, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   

  Dr hab. Michał Polasik

  Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad 70-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.
  Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki, organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Kanady i Bank Finlandii. Jest laureatem konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku. Laureat nagrody „Highly Commended Award” przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu „the Literati Network Awards for Excellence 2010” za artykuł “Empirical analysis of internet banking adoption in Poland” (współautor dr T.P. Wiśniewski) opublikowany w International Journal of Bank Marketing. W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego.

  Kierownik dużych projektów badawczych, m.in.: „Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sektora finansowego i potrzeby konsumentów”, grantu Narodowego Centrum Nauki (2018-2021) i „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011; „Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim”, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 2010; „Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego”, Warszawski Instytut Bankowości, 2014-2015; „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych”, Związek Banków Polskich, 2011-2012. Kierował zespołem akademickim w ramach współpracy z Equens SE “European Trend Survey »BANKS & FUTURE 2012«. Trends and Developments in the European Payments Market”, Fraunhofer-Institute i Equens SE, 2012. Zrealizował także szereg innych projektów badawczych w obszarze innowacji płatniczych, kart zbliżeniowych oraz e-commerce. Realizacja kierowanego przez niego projektu „Bitcoin acceptance & usage survey” zaowocował m.in. publikacją w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Electronic Commerce (Impact Factor ISI: 1.872, 45 pkt. MNiSW).

  Jest założycielem i prezesem firmy badawczej i doradczej POLASIK Research, specjalizującej się od 2008 r. w badaniach systemu płatniczego i innowacji płatniczych na rzecz sektora bankowego i sieci handlowych.

  Współzałożyciel i prezes zarządu spin-off Technology For Mobile Sp. z o.o., której misją jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w obszarze mobilnych technologii płatniczych.

  Mariusz Sperczyński

  Założyciel bitSecurities (biSEC) – kompleksowa obsługa projektów (w tym STO) oferowanych przez blockchain, zgodna z przepisami (w tym z UE). Od wielu lat angażuje się w budowanie sprawnych biznesów opartych na IT. Łączy pasję do wynalazków oraz badań i rozwoju z zarabianiem pieniędzy.Zawsze w niesamowitej podróży odkryć i testów nowych obszarów korzystania z technologii IT w celu lepszego i bardziej efektywnego życia lub biznesu.
  Obecnie bada blockchain, sieci neuronowe i sztuczną inteligencję. Jednak najważniejszym jego celem jest obecnie bitSecurities.io (biSEC) – kompleksowe rozwiązania dla projektów blockchain oraz dla STO funduszy akcji, produktów finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych przez blockchain, zgodnie z przepisami ESMA (w tym nowych w UE), FCA / FSA i SEC.
  Zawsze w misji uruchamiania innowacyjnych, skutecznych rozwiązań opartych na najnowocześniejszej technologii:
  – greenfields, startupy
  – połączenie, integracja i szybki rozwój młodych struktur biznesowych
  Jego specjalizacją jest bardzo skuteczny sposób rozwoju innowacyjnego biznesu od pomysłu na wczesnym etapie do rentownej firmy, od wizji projektu i planowania, poprzez studium wykonalności, po wdrożenie i monetyzację.

  prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

  doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji. W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów. Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Wojciech Zawalski

  Prezes Polskiej Grupy Telemedycznej, wiceprzewodniczacy Parlamentarnego Zespołu ds. Technologii Blockchain i Kryptowalut, członek Grupy Roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert ochrony zdrowia, twórca pierwszego systemu opieki koordynowanej w Polsce. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Praktyk biznesu. W latach 2015-2017 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Autor publikacji naukowych z zakresu ochrony zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania firmą oraz kluczowymi jej jednostkami. Specjalista w zakresie rynku opieki zdrowotnej w Polsce, prawa medycznego, Kodeksu Spółek Handlowych.


 • maj 2020

  maj 2019

 •