10Digital_logo

5-6 czerwca 2024 r.

Cyfrowe aktywa, tokeny
i pieniądz – nowe rozdanie

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Dzień I 5 czerwca

Dzień II 6 czerwca

Dzień II 6 czerwca

Podsumowanie 11 Digital Money & Blockchain Forum

IMG_9414

Tegoroczne, już jedenaste Digital Money & Blockchain Forum pod tytułem „Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądz – nowe rozdanie” już za nami. Idealnie „wstrzeliliśmy się” w tematy i czas istotny dla naszej branży i naszego środowiska. Po pierwsze dlatego, że rozporządzenie MiCA otwiera czas nowej istotnej regulacji dla naszego działania, chociaż nie wolnego od wielu wyzwań prawnej, technologicznej i biznesowej natury. Po wtóre nowe polityczne rozdanie w naszym kraju rodzi nadzieję na takie postępowanie władz, które przyczyni się do powrotu naszych tematów i naszego środowiska do takiej aktywności i pozycji międzynarodowej, jakie mieliśmy przed około 10 laty. Za rok z  pewnością zweryfikujemy nasze aktualne plany i oczekiwania.

Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, partnerom, sponsorom, prelegentom, uczestnikom, współorganizatorom za udział w przygotowaniu i realizacji XI edycji Digital Money & Blockchain Forum  „Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądz – nowe rozdanie”.  Po raz kolejny udało się nam w większości spotkać osobiście, prezentować najważniejsze i najbardziej aktualne problemy, dyskutować merytorycznie i rozbudowywać relacje towarzyskie. Cieszy także udział kilkuset uczestników naszego Forum w trybie on-line.

Mimo przedstawienia prawie 30 prezentacji wszystkich ważnych tematów i ich aspektów nie omówiliśmy. Mamy nadzieję, że podobnie jak obecnie także za rok wspólnym wysiłkiem przygotujemy kolejne Digital Money & Blockchain Forum jako ciekawe i merytorycznie bogate oraz przydatne dla biznesu, administracji oraz ogółu Polaków spotkanie.

15 lat temu świat finansów i technologii wkroczył w nową erę, choć wtedy mało kto zdawał sobie z tego sprawę… Za przyczyną bitcoina i blockchaina miliony posiadaczy kryptowalut oraz tysiące programistów po prostu każdego dnia zajmują się tymi tematami. Świat tradycyjnych finansów coraz poważniej dyskutuje kwestie cyfrowych walut banków centralnych (CBDC) i funkcjonowania giełd kryptowalutowych, zaś rynek sztuki sygnalizuje nowe rekordy w transakcjach z wykorzystaniem tokenów NFT.

Świadkiem rozwoju, ale i propagatorem nowych zjawisk w świecie finansów była i jest od jedenastu lat seria wysokospecjalistycznych konferencji Digital Money & Blockchain Forum. W kolejnych edycjach Forum tematyka dotycząca walut cyfrowych oraz technologii blockchain nie tylko była szeroko propagowana, ale i dawała impuls do kolejnych działań, w tym dla innowacyjnych rozwiązań przyspieszających digitalizację naszego kraju, przede wszystkim w zakresie e-administracji. Ponadto, co roku staramy się dokonywać przeglądu nowych inicjatyw z zakresu blockchaina i kryptowalut. Takie działania chcemy i będziemy kontynuować.

Czas obecny to ugruntowana już obecność technologii blockchain i walut cyfrowych – bit-coina jako „cyfrowego złota” – w światowym ekosystemie finansowym. Inwestują weń już nie tylko osoby prywatne, ale i firmy, regulowane fundusze inwestycyjne (choć nadal nie w Polsce) czy nawet rządy. Na świecie funkcjonuje już ponad 20 tysięcy walut cyfrowych o kapitalizacji bli-skiej 2 bilionów dolarów, a cyfrowe aktywa posiada ponad 300 milionów ludzi. Ale nadal zasadne są pytana o przyszłość tego sektora w Polsce i poza nią – do przedyskutowania w gronie fachow-ców.
W nowej rzeczywistości politycznej w naszym kraju deklarujemy gotowość wsparcia Mini-sterstwa Cyfryzacji w zakresie projektów dotyczących technologii blockchain. W latach 2016-17 Ministerstwo Cyfryzacji było jednym z liderów zmian i regulacji na świecie – wyprzedzała nad pod tym względem jedynie Japonia i Nowy Jork. Udało nam się wtedy stworzyć największą dotąd na świecie grupę doradców rządowych ds. blockchain (było to około 100 kompetentnych osób). Zorganizowaliśmy konsultacje sejmowe (drugie na świecie); biznes kwitł, polskie startupy rozwija-ły się – wszystko w ramach etycznych reguł gry, które sami – jako światowi pionierzy – wypraco-wywaliśmy. Wierzymy, że obecne zmiany w Rządzie doprowadzą do rozwoju cyfrowej Polski, do czego technologia blockchain może się wydatnie przyczynić.

Podobnie jak podczas minionych edycji Forum, interesującą nas tematykę chcemy omówić w kontekście takich zagadnień jak: Technology, Business, Payments, Commerce, Security, Law i Compliance. Proponujemy, by w trakcie jedenastej edycji Digital Money & Blockchain Forum przedyskutować m.in. następujące kwestie:

 • ściślejsze regulacje rynków kryptowalut oraz wpływ na ich innowacyjność;
 • nowe rozwiązania techniczne w świecie blockchain;
 • przyszłość bitcoina, ethereum oraz rynek tokenów cyfrowych;
 • kolejne zastosowania tokenów NTF,
 • świat finansów po pandemii – rola polityk pieniężnych, banków centralnych i regulato-rów,
 • DeFi – zdecentralizowane finanse.

Czas obecny to ugruntowana już obecność technologii blockchain i walut cyfrowych – bitco-ina jako „cyfrowego złota” – w światowym ekosystemie finansowym. Ale nadal zasadne są pytana o przyszłość tego sektora w Polsce i poza nią – do przedyskutowania w gronie fachowców. Pro-ponujemy, by w trakcie XIedycji Digital Money & Blockchain Forum odpowiedzieć m.in. na na-stępujące pytania:

O czym?

technologie (Technology):

 • Jakie interesujące rozwiązania pojawiły się ostatnio w świecie technologii blockchain?
 • Jaka przyszłość czeka Ethereum? Czy jakiś projekt może zagrozić supremacji Ethereum?

biznes (Business):

 • Czy tokeny NTF znacząco zmienią światowy i polski rynek sztuki?
 • Jaka jest przyszłość ICO / ITO, jako alternatywnego sposobu finansowania startupów?
 • Czy Polska ma szansę stać się „Doliną Blockchainową”, czy też będziemy jedynie imitatorami i podwykonawcami zagranicznych firm?

płatności i handel (Payments & Commerce):

 • Czy obiecywane przez sektor DeFi wysokie stopy zwrotu są możliwe do utrzymania?
 • Czy już pora na e-złotego, czy też będziemy używać cyfrowej hrywny (lub e-rubla)?
 • Czy model stock-to-flow umarł? Kiedy halving zacznie wpływać na ceny kryptowalut?

prawo i regulacje (law & compliance):

 • Czy scentralizowane giełdy kryptowalut powinny być już uregulowane w sposób podobny do tego, który dotyczy instytucji finansowych?
 • Czy Polska w zakresie regulacji powinna jedynie tłumaczyć rozwiązania innych krajów?
 • MICA

bezpieczeństwo (Security):

 • Czy wojna na Ukrainie zwiększyła zagrożenia dla światowego systemu finansowego?
 • Czy w bieżącym roku możliwe będzie szerokie omijanie sankcji sankcje na Rosję i Białoruś?

Konferencja będzie, podobnie jak w latach minionych, organizowana w merytorycznej współpracy z Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego i Kołem Naukowym Forum e-Biznesu na UMK. W porozumieniu m.in. z nimi, także w tym roku zamierzamy udostępnić możliwość wypowiedzenia się przedstawicielom młodszego pokolenia naukowców, startupowców i innowatorów.

11

Edycja

75

Firm

130

Prelegentów

800

Uczestników

Patronaty Honorowe

Partnerzy

Współorganizatorzy merytoryczni

Patronaty medialne

Agenda

Otwarcie Forum

9.30-10.30 Rejestracja
10.00 – 10.30 Otwarcie Forum,  wystąpienia organizatorów: przedstawicieli patronów i partnerów, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Izby Gospodarczej Blockchaini Nowych Technologii, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin
10.30 – 10.50 „Współpraca europejska w sektorze publicznym – wzmacnianie potencjału rozwoju blockchain”
Piotr Rutkowski, Ministerstwo Cyfryzacji/NASK PIB
10.50 – 11.10 „Idea Komisji Europejskiej stworzenia pan-EU platformy blockchain do wymiany wrażliwych danych i dokumentów”
Robert Kałuża, Billon Group
11.10 – 11.30 przerwa kawowa

Regulacje i bezpieczeństwo

11.30 – 11.50 MiCA stablecoins w Polsce: wydawcy, oferenci, akceptanci, wykup, zewnętrzne portfele, egzekucja”
dr Krzysztof Korus, DLK Legal
11.50 – 12.10 „DORA w branży finansowej – jak uzyskać zgodność z nowymi przepisami”
Monika Macura, Kancelaria Macura
12.10 -12.30 Drugie warstwy na Bitcoinie – hit czy mit?”
Rafał Kiełbus, IGBiNT
12.30 -12.50 „Nowe reguły oferowania kryptoaktywów pod MiCA – aspekty praktyczne”
Artur Bilski, Binance
12.50 -13.40 „Gotowość polskiego sektora finansowego na rozporządzenie MICA i powszechną adopcję kryptoaktywów” – panel dyskusyjny, wprowadzenie do dyskusji i jej moderator: Łukasz Rutkowski (GFT Poland), paneliści: Szymon Ciach (Osborne Clarke), Mariusz Ziemba (PKO BP)
13.40 -14.20 Lunch

Blockchain a ekonomia i finanse

14.20 – 14.45 „Tokenizacja papierów wartościowych”
dr hab. Krzysztof Piech, profesor Uczelni Łazarskiego
14.45 – 15.05 “Czynniki sukcesu pierwszej oferty publicznej tokenów (ICO)”
dr Grzegorz Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa
15.05 – 15.25 „Technologia blockchain-driver cyfrowej transformacji i innowacyjności”
Jolanta Mańkowska,  KIR
15.25 – 15.45 „Just DAO it! Gdzie i jak znaleźć sobie miejsce w projekcie web3 od jutra”
Krzysztof Urbański, 7bulls.com/L2BEAT
15.45 – 16.05 „Blockchain a Telekomunikacja – możliwości i wyzwania regulacyjne”
Mariusz Busiło, Marcin Kanarski, Bącal, Busiło sp Kancelaria Prawna
16.05 – 16.25 „Gdzie przebiega granica pomiędzy DeFi a TradFi? Komentarz prawny w świetle Rozporządzenia MiCA oraz najnowszego orzecznictwa”
Krzysztof Wojdyło, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
16.25 – 16.45 „Jak dobry system detalicznych płatności bezgotówkowych może ograniczyć przestrzeń dla CBDC i kryptowalut – przykład indyjskiego UPI z cyfrowym euro w tle”
Robert Huterski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16.45 – 17.05 Biznesowe spojrzenie sektora bankowego na nowe regulacje związane z aktywami cyfrowymi”
Mariusz Ziemba, PKO BP
17.05 – 17.20 „Blockchain a bankowość”– fire-chat:Filip Pawczyński, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, Mariusz Ziemba , PKO BP
17:05 Podsumowanie I dnia Forum

 

Otwarcie 2 dnia Forum

09.30-10.00 Rejestracja
10.10 – 10.30 „Blockchain Case Study”
Robert Wojciechowski, CEO Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, Founder i CEO OAAM Consulting Ltd.
10.30 – 10.50 „Przyszłość technologii blockchain: kierunki nadchodzących zmian”
Grzegorz Cenkier, Polskie Towarzystwo Informatyczne
10.50 -11.10 „Tak samo, tylko że inaczej – czyli porównanie ochrony klientów CASP i innych instytucji finansowych”
Michał Sas, Biuro Rzecznika Finansowego
11.10 – 11.30 Ryzyka i korzyści stosowania smart kontraktów – perspektywa prawna i techniczna”
Eliza Mik, Chinese University of Hong Kong
11.30 – 11.50 „Tokenizacja Instrumentów Platniczych”
Adam Wdowczyk,  Accenture
11.50 – 12.10 „Efektywność inwestycji w wybrane kryptowaluty i jej determinanty”
Seweryn Gajdek, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
12.10 – 12.30 „Airdropy, granty i donejty – kilka słów o finansowaniu działalności programistycznej w sektorze blockchain”

Marcelina Szwed-Ziemichód, MSZtax

12.30 – 12.50 „Przesłanki odpowiedzialności karnej w ustawie o kryptoaktywach”
dr Paweł Opitek, Akademia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
12.50 – 13.10 Jak pokonać Bitcoina? Wyścig zbrojeń w nowej erze cyfrowego pieniądza”
Lech Wilczyński, InStar Energy Lab
13.10 – 13.40 Przerwa kawowa
13.40 – 14.00 Kwalifikowana usługa elektronicznego rejestru”
Michał Tabor, Obserwatorium.biz
14.00 – 14.20 „Wsparcie polskiego środowiska technologii blockchain przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu”
Maciej Wnuk, PAIH
14.20 – 14.40 „Jak wykreować konkurencyjne otoczenie prawne dla rozwoju rynku kryptoaktywów i nowych technologii – doświadczenia międzynarodowe i praktyka rynku globalnego
Artur Bilski, Binance
14.40 – 15.00 Rozszerzona definicja pieniądza elektronicznego w oparciu o MICA. Czy MICA realnie ograniczy obrót stabelcoinami w państwach UE i EOG?”
Dawid Strzała, Uczelnia Łazarskiego
15.00 – 15.20 „Czy podatki nadążają za rozwojem nowych technologii?”
Jan Janukowicz, Kancelaria Kochański & Partners
15.20 – 15.40 „System wspierania decyzji w inwestycjach kryptowalutowych z interaktywnym interfejsem graficznym i silnikiem wykorzystującym sieci neuronowe”
Krzysztof Majchrzak, Politechnika Warszawska
15:40 Podsumowanie II dnia i zakończenie Forum

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzegają możliwość częściowych zmian.

Konferencja będzie, podobnie jak w latach minionych, organizowana w merytorycznej współpracy z Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Uczelnią Łazarskiego i Kołem Naukowym Forum e-Biznesu na UMK, a także z Kancelarią DLK Legal. W porozumieniu z nimi oraz innymi osobami / instytucjami, w tym roku zamierzamy udostępnić możliwość wypowiedzenia się przedstawicielom młodszego pokolenia naukowców, startupowców i innowatorów.

Goście i Prelegenci Forum

Jan Janukowicz

Position: Kancelaria Kochański & Partners

Aplikant adwokacki, prawnik w praktyce prawa podatkowego w kancelarii Kochański & Partners. Jan specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz korelacjach występujących pomiędzy prawem podatkowym a nowymi technologami. Na co dzień wspiera podmioty z

branży IT i sektora finansowego. Swoją codzienną pracę łączy z zainteresowaniami naukowymi, ze wskazaniem na szeroko pojęte prawo finansowe, w szczególności

opodatkowanie spółek oraz implementację nowych technologii do różnych

sektorów prawno-gospodarczych. Jest również współautorem publikacji naukowych oraz uczestnikiem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Nagradzany w konkursach z zakresu prawa podatkowego. Finalista Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego – MDDP & OSF Tax Everest. Laureat nagrody pierwszego stopnia w konkursie na najlepszą glosę do orzeczenia NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych.

Kancelaria Kochański & Partners

Jan Janukowicz

Eliza Mik

Position: Chinese University of Hong Kong

Dr Eliza Mik wykłada technologie prawnicze i prawo umów na Wydziale Prawa, Chinese University of Hong Kong. Przed rozpoczęciem kariery akademickiej pracowała dla licznych firm software’owych i telekomunikacyjnych w Australii, Polsce, Malezji oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Doradzała w zakresie licencjonowania oprogramowania, pozyskiwania technologii, podpisów cyfrowych i regulacji e-handlu. Jej doktorat skupiał się na aspektach prawa prywatnego w e-handlu oraz ogólnych problemach automatyzacji transakcji. Od 2014 roku badania Elizy Mik koncentrują się na tzw. “smart kontraktach,” technologii blockchain oraz regulacji gospodarki cyfrowej. Obecnie jest członkiem Grupy Ekspertów UNCITRAL dla Cyfrowej Gospodarki, członkiem Inklusywnego Globalnego Forum Innowacji Prawnych w dziedzinie ODR (iGLIP, Hongkong), stowarzyszonym badaczem w Tilburskim Instytucie Prawa, Społeczeństwa i Technologii (TILT, Holandia) oraz afiliowanym badaczem w Centrum AI i Etyki Cyfrowej na Uniwersytecie Melbourne (CAIDE, Australia).

Chinese University of Hong Kong

Eliza Mik

Jolanta Mańkowska

Position: KIR

Ekspert ds. Współpracy Strategicznej w Biurze Sprzedaży Centralnej, KIR. Doświadczony manager z wieloletnim stażem w obszarze ubezpieczeń, bankowości i nowoczesnych technologii. Ekspert od rozwiązań w zakresie usług zaufania, identyfikacji i trwałego nośnika. Entuzjastka nowych technologii.

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Rachunkowości i Zarządzania Finansami w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Ukończyła też szkołę giełdową w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz studia menedżerskie na Uniwersytecie w Białymstoku.

KIR

Jolanta Mańkowska

Maciej Wnuk

Position: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Absolwent Uniwersytetu Oslo. Specjalizuje się w tematyce nowych technologii i ich wykorzystywaniu w służbie społeczeństwu. Przez wiele lat zaangażowany w rozwój branży teleinformatycznej w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Ekspert ds. teleinformatyki w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A zaangażowany w rozwój polskiej branży ICT za granicą. Promotor polskich rozwiązań technologicznych i myśli inżynierskiej. Aktywnie zaangażowany w komunikację zastosowań nowych technologii w celu wsparcia i rozwoju regionów objętych kryzysem.

Prywatnie tata dwóch synów: Antoniego i Maksa. Pasjonat technologiczny.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Maciej Wnuk

Grzegorz Sobiecki

Position: Szkoła Główna Handlowa

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień naukowych w dyscyplinach: ekonomii (ekonomia międzynarodowa, ekonomia rozwoju, ekonomia instytucjonalna), finansów (systemy pieniężne i waluty alternatywne) oraz nauk o zarządzaniu (zagadnienia modeli biznesowych, wartości w systemie zarządzania). Kierownik Studiów Podyplomowych “Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (SGH), promotor pomocniczy drugiej w Polsce pracy doktorskiej dot. kryptowalut (. Posiada doświadczenie w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz analizie ekonometrycznej rynków. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Bridge Alfa, e-Pionier oraz Szybka Ścieżka, ekspert PARP w programie Go To Brand. Biegły ad hoc powołany przez Prokuraturę. Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Koordynator polskiej fazy Międzynarodowej Olimpiady Blockchain. Konsultant merytoryczny w projekcie Blodon. Członek strumienia „Blockchain / DLT i cyfrowe waluty” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek zespołu współorganizującego z ramienia SGH konferencję European Finance Society w Warszawie.

Szkoła Główna Handlowa

Grzegorz Sobiecki

Seweryn Gajdek

Position: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. W pracy naukowej koncentruję się na zagadnieniach dotyczących pieniądza, bankowości, rynków kapitałowych, a także kryptowalut, którym poświęcił temat swojej pracy doktorskiej.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Seweryn Gajdek

Monika Macura

Position: Kancelaria Macura

Radca prawny. Ekspertka sektora FinTech. Od 10 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, a także banków.

Jako członek Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych aktywnie bierze udział w rozwoju branży FinTech. Była członkiem zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF. Uczestniczy w opiniowaniu działań ustawodawczych mających znaczenie dla działalności instytucji pożyczkowych i instytucji płatniczych (m.in. ustawy regulujące działalność instytucji pożyczkowych, wdrożenie PSD 2, wdrożenie RODO). Jest rekomendowana w międzynarodowym rankingu Chambers FinTech Legal, rankingu kancelarii „Rzeczpospolitej” w kategorii prawo bankowe i finansowe. Została również wyróżniona przez Fundację LendTech za wkład merytoryczny, innowacyjność i zaangażowanie wnoszone w rozwój ekosystemu LendTech w Polsce.

Kancelaria Macura

Monika Macura

Piotr Rutkowski

Position: Ministerstwo Cyfryzacji

Doradza w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawach polityki rozwoju dlt/blockchain. Od 2019 roku prowadzi grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain (współpraca z sektorem prywatnym, relacje międzyinstytucjonalne), która obecnie jest umocowana w ramach zespołu zadaniowego ds. technologii przełomowych.

Uczestniczy w Policy Group Europejskiego Porozumienia Blockchain (EBP), w ramach którego z inicjatywy Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE powstaje Europejska Sieć Usług Blockchain (EBSI), służąca rozwojowi transgranicznych usług w sektorze publicznym.

W NASK Państwowy Instytut Badawczy jest zatrudniony w Zespole Analiz i Rozwoju Produktów Cyberbezpieczeństwa, Pionu Rozwoju Cyberbezpieczeństwa. Doradza w sprawach nowych technologii, zajmuje się rozwojem usług polskiego węzła europejskiej sieci blockchain EBSI.

W kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki.

W 1989 założył własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w telekomunikacji, strategii rynków regulowanych i nowych trendów technologicznych, bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, współpracy sektora prywatnego i publicznego. Współtworzył system regulacyjny dla sektora telekomunikacji w Polsce. Pracował dla firm telekomunikacyjnych, Sejmu, administracji łączności.

Jest współtwórcą fundacji Instytut Mikromakro, zabiegającej o społeczną akceptacją nowych technologii. Fundacja jest centrum kompetencji w sprawach rozwoju rynku dronów. Od lat jest organizatorem Droniady – konkursu dla zespołów studenckich. Fundacja stała się też w 2022 roku inicjatorem społecznej akcji „Drony na Wschód”, mającej wspomagać dokumentowanie zniszczeń wojennych na Ukrainie.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studia fotografii i informacji obrazowej. Ukończył kurs podstaw i zastosowań kryptografii w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH). W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

https://www.linkedin.com/in/rutkowskipiotr/

Ministerstwo Cyfryzacji

Piotr Rutkowski

Krzysztof Wojdyło

Position: Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii.Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli startupów. Jest koordynatorem KPI Blockchain Lab działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Krzysztof Wojdyło

Robert Wojciechowski

Position: Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

Od ponad 30 lat zajmuje się doradztwem i marketingiem strategicznym dla wielu branż. Brał udział w tworzeniu m.in. Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i Polskich Badań Czytelnictwa. W 2000 roku współtworzył Polskie Badania Internetu, pełnił wówczas funkcję Prezesa Zarządu.

W ostatnich ponad 5 latach związany z branżą blockchain i krytowalutami. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii oraz wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W swojej spółce OAAM Consulting Ltd. wdraża w tradycyjny biznes strategię blockchain oraz oferuje wsparcie w zakresie crowdfundingu i tokenizacji biznesu.

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

Robert Wojciechowski

Marcin Kanarski

Position: Telco Legal

Marcin Kanarski jest radcą prawnym, specjalizującym się w obszarze nowych technologii, telekomunikacji i rozwiązań fintech.

Swoje zawodowe początki związał z nadzorem nad rynkiem papierów wartościowych i obrotem giełdowym (obecnie KNF), poszerzając następnie swoje doświadczenie i wiedzę już poza strukturami regulatora, w obszarach związanych m.in. z rynkiem telekomunikacyjnym, cyfryzacją procesów (cyfrowy operator, cyfrowy klient), cyberbezpieczeństwem, regulacją internetu, Big Data, a także ochroną danych osobowych i kwestiami własności intelektualnej.

W swojej wieloletnie praktyce zajmuje się również doradztwem regulacyjnym i compliance, w tym współpracą z urzędami regulacyjnymi (UOKiK, KNF, UODO, UKE). Wielokrotnie reprezentował w procesie legislacyjnym izby branżowe lub gospodarcze, takie jak PIIT, Lewiatan oraz Pracodawcy RP.

Entuzjasta kryptowalut, projektów blockchain i cyfrowej tożsamości.

Telco Legal

Marcin Kanarski

Mariusz Busiło

Position: Telco Legal

Mariusz z wykształcenia jest prawnikiem specjalizującym się w prawie telekomunikacyjnym, prawie IT, prawie mediów i nowych technologii oraz prawie autorskim, internetowym i konkurencji.

W latach 2005 – 2006 ukończył aplikację legislacyjną przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Realizował projekty dla sektora prywatnego i administracji publicznej, w Polsce i za granicą.

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zajmował się prawnymi aspektami procesu koncesyjnego oraz regulacji nadawców.

W latach 2003 – 2006 zajmował się legislacją w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty).

Przez sześć lat (X. 2006 – X. 2012) pracował na stanowisku wicedyrektora Departamentu Zarządzania Częstotliwościami, gdzie odpowiadał za prawno-proceduralne aspekty gospodarki widmem częstotliwości radiowych.

Posiada szerokie doświadczenie w pracach polskich i zagranicznych grup roboczych zajmujących się łącznością bezprzewodową, w tym Komisji Europejskiej, Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) oraz Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Brał udział w całym spektrum prac legislacyjnych, m.in. nad projektami ustaw i rozporządzeń z obszaru telekomunikacji, mediów i sektora technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

Od XI.2012 r. doradza przedsiębiorstwom z branży telekomunikacji, mediów i IT i bierze aktywny udział w pracach PIIT oraz KIGEiT.

Mariusz jest członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z ramienia Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej.

Zajmuje się edukacją i propagowaniem wiedzy, uczestnicząc jako prelegent na licznych konferencjach w kraju i za granicą.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Jest krótkofalowcem (SP5ITI).

 

Telco Legal

Mariusz Busiło

Łukasz Rutkowski

Position: GFT

DLT/Blockchain/WEB 3.0/MiCA/Digital Asset/CBDC expert

GFT CTO Office

GFT

Łukasz Rutkowski

Artur Bilski

Position: Binance

Senior Regulatory Counsel w Binance odpowiedzialny za Europę Środkową i Wschodnią. Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) i Szkoły Głównej Handlowej (finanse i rachunkowość). Doradzał przy wielu innowacyjnych projektach, takich jak: chipy płatnicze, cyfrowa tożsamość i autoryzacja, digitalizacja procesów bankowych czy tokenizacja aktywów, wspierając zarówno podmioty prywatne, jak i instytucje publiczne (m.in jako doradca ministra). Wcześniej przez ponad 10 lat związany z bankami i instytucjami finansowymi (w tym na stanowiskach kierowniczych, m.in. jako dyrektor działu prawnego w Ramp Network i Alior Banku) oraz polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w regulacjach rynku kapitałowego, usługach płatniczych, prawie ochrony konsumentów oraz innowacjach finansowych.

 

Binance

Artur Bilski

Adam Wdowczyk

Position: Accenture

Senior Manager w Accenture Polska, od 20 lat związany z rynkiem usług finansowych. Ekspert w zakresie architektury IT oraz transformacji cyfrowej. Obecnie członek globalnego zespołu Accenture zajmującego się cyfrowymi rynkami finansowymi, w tym walutami cyfrowymi banków centralnych, innymi aktywami cyfrowymi oraz zdecentralizowanymi finansami.

Accenture

Adam Wdowczyk

Mariusz Ziemba

Position: PKO BP

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w realizowaniu projektów w obszarze IT, biznesu oraz finansów. Od kilkunastu lat związany z sektorem bankowym. W PKO Banku Polskim kieruje Zespołem Innowacji Technologicznych, który koncentruje się głównie na wyszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT. W banku pracował przy takich inicjatywach jak: aplikacja bankowości mobilnej IKO, bankowość dla dzieci – PKO Junior, testy innowacji technologicznych w oddziałach – Oddziały Laboratoryjne, współpraca ze startupami – Let’s Fintech. Wspierał rozwój technologii sztucznej inteligencji, biometrii oraz chmury obliczeniowej. Obecnie kieruje pracami w projektach związanych z rozwojem tokenizacji i smart kontraktów bazujących na technologii blockchain oraz wykorzystaniem AI w modelach predykcyjnych. W ramach wdrażanych innowacji współpracuje także z renomowanymi uczelniami.

PKO BP

Mariusz Ziemba

Łukasz Wiśniewski

Position: PKO BP

W PKO Banku Polskim Product Owner zespołu blockchain posiadający doświadczenie w finansach, projektach IT i środowisku startupów. W banku odpowiada za rozwój dwóch aplikacji biznesowych oraz wybrane inicjatywy R&D z obszaru blockchain. W ramach Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, czyli oddolnych rynkowych działań standaryzacyjnych, Łukasz jako lider merytoryczny prowadzi grupę projektową SIRA. Grupa zrzesza zarówno banki, jak i wszelkiej maści innych przedstawicieli rynku (startupy, kancelarie prawne, instytucje publiczne i niezależnych ekspertów). Celem działania grupy jest odblokowanie potencjału technologii blockchain w obszarze rynku kapitałowego: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sira

PKO BP

Łukasz Wiśniewski

Grzegorz Cenkier

Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz instytucji finansowych i międzynarodowych systemu ONZ. Członek Zarządu ISSA Polska oraz Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ekspert grupy roboczej w zakresie normalizacji: ISO/TC 307/WG 7 „Interoperability” oraz  reprezentant w Komitecie Technicznym PKN 333 Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów. Certyfikowany audytor ISO/IEC 27001, 27002, 27006.

Grzegorz Cenkier

Rafał Kiełbus

Position: Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

Zawodowy programista blockchain od 2017 roku, z kryptowalutami od 2011 roku. Związany z polskimi projektami: Tecra, iVoting, Bitfold, Cypherdog. Odpowiada za rozwiązania technologiczne w procesie tokenizacji jako CTO w OAAM Consulting.

Członek zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

Rafał Kiełbus

Kamil Polak

Position: Akademia Leona Koźmińskiego

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w obszarze zarządzania ryzykiem modeli w bankach. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain i Ambasador Chainlink w Polsce. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.

Akademia Leona Koźmińskiego

Kamil Polak

Michał Polasik

Position: UMK w Toruniu

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK. Autor ponad 90-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości cyfrowej i płatności detalicznych.

W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego.

Kierownik dużych projektów badawczych, m.in.: ogólnoeuropejskiego badania “PayTechImpact.EU” (http://paytech.umk.pl) finansowanego przez NCN, a także szeregu innych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacji płatniczych, systemu płatniczego, e-commerce oraz kryptowalut. Realizuje projekt ewaluacji regulacji PSD2 dla Komisji Europejskiej w ramach “Study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2)”, wspólnie z VVA Group oraz Centre for European Policy Studies, UMK.

Jest założycielem i prezesem firmy badawczej i doradczej POLASIK Research. Współzałożyciel i prezes zarządu spółki odpryskowej Technology For Mobile Sp. z o.o., której misją jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na UMK w obszarze mobilnych technologii finansowych.

Dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

E-mail: michal.polasik@umk.pl 
Profil naukowy ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Michal_Polasik

UMK w Toruniu

Michał Polasik

Krzyszof Korus

Position: DLK Legal

Radca prawny, doktor nauk prawnych i ekonomista, Founding Partner w DLK Legal. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce. Doradzał m.in. we wdrożeniach PSD2 i otwartej bankowości, w kilkudziesięciu postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Europie, w transakcjach M& A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach najważniejszych branżowych grup roboczych dla sektora technologii finansowych, m.in. API Evaluation Group przy Komisji Europejskiej, zespołu Polish API, Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” oraz grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej oraz członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”. Członek European Payments Consulting Association, współpracował również z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym.

DLK Legal

Krzyszof Korus

Krzysztof Piech

Position: Uczelnia Łazarski

Dr hab., absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  od 2016r. profesor i jednocześnie Dyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji, koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, b. członek Rady Młodych Naukowców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ekspert różnych ministerstw i urzędów centralnych oraz regionalnych. Specjalizuje się w problematyce kryzysów, gospodarki wiedzy i innowacyjności, gospodarki Japonii szczególnie z punktu widzenia roli władz. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym, regionalnym i rynków finansowych w oparciu o modele ekonometryczne. Był pierwszym w tej części Europy ekonomistą, który przewidział wystąpienie ostatniego kryzysu finansowego. Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu ekonomii, innowacji i szkolnictwa wyższego.

Uczelnia Łazarski

Krzysztof Piech

Jakie interesujące rozwiązania techniczne pojawiły się ostatnio w świecie blockchain?

Czy Polska będzie podążała w tyle za regulacjami UE, czy wyjdzie przed szereg i dogoni Estonię?

Jaka przyszłość czeka Ethereum (PoS i in.) oraz rynek tokenów ERC20 i NFT?

Świat finansów po pandemii – rola polityk pieniężnych, banków centralnych, regulatorów

Wpływ zbrojnego konfliktu w Ukrainie i towarzyszących mu sankcji finansowych na rynek walut cyfrowych

DeFi – zdecentralizowane finanse: czy wysokie, proponowane stopy zwrotów są do utrzymania?

Interesuje Cię rynek walut cyfrowych?

Szukasz wiedzy o zastosowaniach technologii blockchain?

Masz pomysł na własną prezentację podczas Forum?

Napisz do organizatora: medserv@ interia.pl

zadzwoń: GSM +48 502 111 153