Grzegorz Cenkier

Grzegorz Cenkier

Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz instytucji finansowych i międzynarodowych systemu ONZ. Członek Zarządu ISSA Polska oraz Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ekspert grupy roboczej w zakresie normalizacji: ISO/TC 307/WG 7 „Interoperability” oraz  reprezentant w Komitecie Technicznym PKN 333 Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów. Certyfikowany audytor ISO/IEC 27001, 27002, 27006.