21 V 2020

Współorganizator:

PRNEWS PRNEWS

Patronaty honorowe:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS

Partnerzy:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS TI TI

Patroni medialni:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS

FORMULARZ    ZGŁOSZENIOWY

VII DIGITAL MONEY & BLOCKCHAIN FORUM

TECHNOLOGY  * BUSINESS * PAYMENT * COMMERCE * SECURITY * LAW * COMPLIANCE * 

21 maja 2020 r.

Forum w postaci wideo-konferecnji

 

 

 

Karta wstępu  : 300 PLN (+23% VAT)

 

 

Ulgi:

20% – dla członków PIIiT,  KIGEiT, PTI, ZPF

50% – dla członków Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii oraz administracji centralnej i samorządowej oraz uczelni i jednostek naukowych

100%-  dla Posłów i Senatorów RP

 

Liczba osób zgłoszonych:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Tel:

Fax:

E-mail:

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:

Dział/Stanowisko:

Tel.:

E-mail:

Zgoda na przesłanie faktury elektronicznej:
TAKNIE

Miejsce na ewentualne uwagi lub komentarze (w tym wpisanie imion i nazwisk zgłaszanych osób-uczestników konferencji, podanie innego adresu niż rejestrowy firmy w celu wysłania tam faktury itd. itp.):

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

Regulamin konferencji on-line

Wszelkie dane osobowe podane w korespondencji są przetwarzane przez administratora danych Medien Service Sławomir Cieśliński., ul. Kombatantów 24, 05-500 Piaseczno zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności . Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy przesyłać na adres: medserv@interia.pl