21 V 2020

Współorganizator:

PRNEWS PRNEWS

Patronaty honorowe:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS

Partnerzy:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS TI TI

Patroni medialni:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS

Rada Naukowo-Programowa Digital Money & Currency Forum działa w składzie:

  1. prof.zw.dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Przewodniczący
  2. dr hab.Michał Polasik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wiceprzewodniczący
  3. dr Krzysztof Korus
  4. dr hab.Krzysztof Piech
  5. dr Eugeniusz Śmiłowski
  6. dr inż. Jerzy Świtek

 

prof.zw.dr hab. Stanisław Kasiewicz

foto_kasiewiczUkończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH), jest profesorem SGH. Od ukończenia studiów (1971 r.) pracownik tej uczelni. Był członkiem wielu rad nadzorczych instytucji finansowych. Autor ponad 250 publikacji naukowych. Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN w latach 2007-2010. Członek wielu rad programowych fachowych czasopism o tematyce finansowej i działalności przedsiębiorstw, współzałożyciel Akademickiego Portalu – Polska wobec integrującego się rynku finansowego w Unii Europejskiej. Sekretarz naukowy w Alterum – Ośrodek badań i analiz systemu finansowego.

 

dr hab.Michał Polasik

Polasik-Michał_2014-HQRocznik 1977. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od października 2016r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od roku 2008 jest właścicielem firmy badawczej i doradczej Polasik Research. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych. Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki. W obszarze systemów płatności kierował projektami badawczymi m.in. na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Ekonomista, Partner, Kancelaria Prawna dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

foto_korusRadca prawny, ekonomista, partner w kancelarii dLK Korus Okoń Radcowie Prawni, wykładowca publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Stowarzyszenia European Payments Consulting Association (EPCA) z siedzibą we Frankfurcie, członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”, członek grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów RP do spraw implementacji dyrektywy 2007/64/WE. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa gospodarczego, usług finansowych i nowych technologii. Główny obszar zainteresowań stanowi prawo bankowe, prawo zobowiązań pieniężnych, prawo konkurencji. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych z zakresu prawa elektronicznych instrumentów płatniczych, prelegent na wielu konferencjach i seminariach z tego zakresu (polsko-, angielsko- i  niemieckojęzycznych).

 

dr hab.Krzysztof Piech

foto_piechDyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uczelni Łazarskiego w Warszawie,  prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, b. członek Rady Młodych Naukowców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ekspert różnych ministerstw i urzędów centralnych oraz regionalnych. Specjalizuje się w problematyce kryzysów, gospodarki wiedzy i innowacyjności, gospodarki Japonii szczególnie z punktu widzenia roli władz. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym, regionalnym i rynków finansowych w oparciu o modele ekonometryczne. Był pierwszym w tej części Europy ekonomistą, który przewidział wystąpienie ostatniego kryzysu finansowego. Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu ekonomii, innowacji i szkolnictwa wyższego.

 

dr Eugeniusz Śmiłowski

foto_smilowskiDr nauk humanistycznych. W latach 1991-2012  prezes zarządu i dyrektor generalny Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor ( od 2005 Pentor Research International). Autor wielu artykułów dotyczących badań opinii publicznej., postaw społecznych wobec transformacji i prywatyzacji, zachowań finansowych Polaków i stanu rynku usług finansowych w Polsce.Członek Rady Statystyki przy Premierze RP.

 

dr inż. Jerzy Świtek

foto_switekEkspert w obszarze rozwoju biznesu opartego na cyfrowych usługach finansowych oraz systemach płatniczych. Posiada doświadczenie w zakresie integracji systemów, zarządzania strategicznego, rozwoju biznesu oraz restrukturyzacji procesów biznesowych w firmach technologicznych oraz usługowych działających w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Realizował istotne przedsięwzięcia biznesowe i strategiczne projekty dla takich firm/organizacji jak TSYS, Global Payments, Gtech/PolCard (obecnie First Data), Gtech VIA/Billbird, Lockheed Martin, Elkart, Forum Technologii Bankowych ZBP, Sygnity.