Wojciech Cellary

Wojciech Cellary

Position: WSB Merito

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, pracownikiem Uniwersytetu WSB Merito specjalizującym się aktualnie w problematyce cyfryzacji społeczeństwa, gospodarki i administracji. Pracował na dziesięciu uczelniach, czterech w kraju i sześciu za granicą we Francji i Włoszech. Ponadto był profesorem wizytującym w Macao S.A.R. Chiny i w Portugalii. Jest autorem 10 książek i ponad 180 artykułów naukowych. Konsultant wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspert Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem ponad 60 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 400 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi, krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie ministerstwa oraz Komisję Europejską. Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych.

W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2012-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Od 2002-2020 roku był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.. Na jego wykłady uczęszczało około 20 000 studentów.