Rafał Prabucki

Rafał Prabucki

Position: Uniwersytet Śląski

Doktor nauk prawnych i inżynier. Członek CYBER SCIENCE i redaktor w czasopiśmie “The Journal of The British Blockchain Association”. Asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim. Alumn stypendiów w Polsce, Hiszpanii i Niemczech. Prowadzący wykłady na uczelniach w Polsce i we Włoszech. Kierownik studiów podyplomowych “Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej” na Uniwersytecie Śląskim.