Piotr Rutkowski

Piotr Rutkowski

Position: Ministerstwo Cyfryzacji

Doradza w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawach polityki rozwoju dlt/blockchain. Od 2019 roku prowadzi grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain (współpraca z sektorem prywatnym, relacje międzyinstytucjonalne), która obecnie jest umocowana w ramach zespołu zadaniowego ds. technologii przełomowych.

Uczestniczy w Policy Group Europejskiego Porozumienia Blockchain (EBP), w ramach którego z inicjatywy Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE powstaje Europejska Sieć Usług Blockchain (EBSI), służąca rozwojowi transgranicznych usług w sektorze publicznym.

W NASK Państwowy Instytut Badawczy jest zatrudniony w Zespole Analiz i Rozwoju Produktów Cyberbezpieczeństwa, Pionu Rozwoju Cyberbezpieczeństwa. Doradza w sprawach nowych technologii, zajmuje się rozwojem usług polskiego węzła europejskiej sieci blockchain EBSI.

W kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki.

W 1989 założył własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w telekomunikacji, strategii rynków regulowanych i nowych trendów technologicznych, bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, współpracy sektora prywatnego i publicznego. Współtworzył system regulacyjny dla sektora telekomunikacji w Polsce. Pracował dla firm telekomunikacyjnych, Sejmu, administracji łączności.

Jest współtwórcą fundacji Instytut Mikromakro, zabiegającej o społeczną akceptacją nowych technologii. Fundacja jest centrum kompetencji w sprawach rozwoju rynku dronów. Od lat jest organizatorem Droniady – konkursu dla zespołów studenckich. Fundacja stała się też w 2022 roku inicjatorem społecznej akcji „Drony na Wschód”, mającej wspomagać dokumentowanie zniszczeń wojennych na Ukrainie.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studia fotografii i informacji obrazowej. Ukończył kurs podstaw i zastosowań kryptografii w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH). W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

https://www.linkedin.com/in/rutkowskipiotr/