Michał Łoniewski

Michał Łoniewski

Position: Urząd Dozoru Technicznego

Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: procesy technologiczne (2005) oraz Szkoły Głównej Handlowej, kierunek: Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (2021). Obszar zainteresowań zawodowych:  technologia blockchain/DLT, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo funkcjonalne, IIoT

W latach 2006-2009 pracował w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz w firmie ABB gdzie zajmował się robotyką przemysłową (wdrożenia zrobotyzowanych aplikacji przemysłowych, serwis robotów przemysłowych). Od 2010 roku pracownik Urzędu Dozoru Technicznego, gdzie głównym obszarem jego działalności są zagadnienia bezpieczeństwa systemów sterowania i kontroli procesów przemysłowych i powiązane z nimi nowe technologie, jak systemy rozproszone blockchain, komponenty przemysłowego internetu rzeczy IIoT (ang. Industrial Internet of Things), innowacyjne rozwiązania podnoszące poziom dostępności i niezawodności systemów sterowania ICS (ang. Industrial Control Systems) zabezpieczających procesy przemysłowe (bezpieczeństwo funkcjonalne, analizy zagrożeń i oceny ryzyka systemów sterowania ICS) oraz cyberbezpieczeństwo OT (ang. Operational Technology).

Od 2018 roku członek czynny (z prawem do głosowania) grupy roboczej WG6 Blockchain/DLT – Use cases (przypadki zastosowania technologii blockchain) Komitetu Technicznego ISO/TC 307, skupiający swoją uwagę na zastosowaniach przemysłowych technologii. Od 2019 roku Przewodniczący polskiego Komitetu Technicznego PKN nr 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów.

Ponadto certyfikowany specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego CFSS (ang. Certified Functional Safety Specialist), audytor w obszarze certyfikowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym FSM (ang. Functional Safety Management) oraz cyberbezpieczeństwa.

Kierownik Wydziału Rozwoju Usług Technicznych i Metod Badawczych, Departament Innowacji i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

Przewodniczący PKN/KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów

Dane kontaktowe: tel.: 728 423 307       e-mail: michal.loniewski@udt.gov.pl