Mariusz Busiło

Mariusz Busiło

Position: Telco Legal

Mariusz z wykształcenia jest prawnikiem specjalizującym się w prawie telekomunikacyjnym, prawie IT, prawie mediów i nowych technologii oraz prawie autorskim, internetowym i konkurencji.

W latach 2005 – 2006 ukończył aplikację legislacyjną przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Realizował projekty dla sektora prywatnego i administracji publicznej, w Polsce i za granicą.

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zajmował się prawnymi aspektami procesu koncesyjnego oraz regulacji nadawców.

W latach 2003 – 2006 zajmował się legislacją w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty).

Przez sześć lat (X. 2006 – X. 2012) pracował na stanowisku wicedyrektora Departamentu Zarządzania Częstotliwościami, gdzie odpowiadał za prawno-proceduralne aspekty gospodarki widmem częstotliwości radiowych.

Posiada szerokie doświadczenie w pracach polskich i zagranicznych grup roboczych zajmujących się łącznością bezprzewodową, w tym Komisji Europejskiej, Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) oraz Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Brał udział w całym spektrum prac legislacyjnych, m.in. nad projektami ustaw i rozporządzeń z obszaru telekomunikacji, mediów i sektora technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

Od XI.2012 r. doradza przedsiębiorstwom z branży telekomunikacji, mediów i IT i bierze aktywny udział w pracach PIIT oraz KIGEiT.

Mariusz jest członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z ramienia Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej.

Zajmuje się edukacją i propagowaniem wiedzy, uczestnicząc jako prelegent na licznych konferencjach w kraju i za granicą.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Jest krótkofalowcem (SP5ITI).