Krzysztof Wojdyło

Krzysztof Wojdyło

Position: Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii.Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli startupów. Jest koordynatorem KPI Blockchain Lab działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.