Jacek Figuła

Jacek Figuła

Inwestor i szef sprzedaży firmy Billon, firmy która tworzy innowacyjne rozwiązania pieniądza elektronicznego i zarządzania danymi oparte o własną strukturę danych rozproszonych – blockchain. Również inwestor i doradca firm z obszaru cybersecurity.

Wcześniej przez ponad 25 lat szef sprzedaży w międzynarodowych korporacjach: Cisco, UPC, Nortel, DEC i Siemens. Ostatnio w Cisco odpowiedzialny za sprzedaż usług i  innowacyjnych projektów konsultingowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Absolwent studiów MBA w POU – Thames Valley University w Londynie i EFP – Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych.

Chief Commercial Officer of Billon, a company that reinvented the Distributed Ledger Technology to manage money, tokens, data, and identity based on its own blockchain layer. Also investor and advisor to cybersecurity companies.

Before, 25+ years’ experience in sales leadership and team leading in global corporations, namely: Cisco, UPC, Nortel, DEC and Siemens. Most recently, at Cisco, Jacek has been leading the services and solution sales teams in CEE.

Holder of MBA at POU – Thames Valley University in London and MSc in Technology at EFP – Franco-Polish Grande Ecole.