Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki

Position: Szkoła Główna Handlowa

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień naukowych w dyscyplinach: ekonomii (ekonomia międzynarodowa, ekonomia rozwoju, ekonomia instytucjonalna), finansów (systemy pieniężne i waluty alternatywne) oraz nauk o zarządzaniu (zagadnienia modeli biznesowych, wartości w systemie zarządzania). Kierownik Studiów Podyplomowych “Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (SGH), promotor pomocniczy drugiej w Polsce pracy doktorskiej dot. kryptowalut (. Posiada doświadczenie w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz analizie ekonometrycznej rynków. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Bridge Alfa, e-Pionier oraz Szybka Ścieżka, ekspert PARP w programie Go To Brand. Biegły ad hoc powołany przez Prokuraturę. Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Koordynator polskiej fazy Międzynarodowej Olimpiady Blockchain. Konsultant merytoryczny w projekcie Blodon. Członek strumienia „Blockchain / DLT i cyfrowe waluty” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek zespołu współorganizującego z ramienia SGH konferencję European Finance Society w Warszawie.