Eliza Mik

Eliza Mik

Position: Chinese University of Hong Kong

Dr Eliza Mik wykłada technologie prawnicze i prawo umów na Wydziale Prawa, Chinese University of Hong Kong. Przed rozpoczęciem kariery akademickiej pracowała dla licznych firm software’owych i telekomunikacyjnych w Australii, Polsce, Malezji oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Doradzała w zakresie licencjonowania oprogramowania, pozyskiwania technologii, podpisów cyfrowych i regulacji e-handlu. Jej doktorat skupiał się na aspektach prawa prywatnego w e-handlu oraz ogólnych problemach automatyzacji transakcji. Od 2014 roku badania Elizy Mik koncentrują się na tzw. “smart kontraktach,” technologii blockchain oraz regulacji gospodarki cyfrowej. Obecnie jest członkiem Grupy Ekspertów UNCITRAL dla Cyfrowej Gospodarki, członkiem Inklusywnego Globalnego Forum Innowacji Prawnych w dziedzinie ODR (iGLIP, Hongkong), stowarzyszonym badaczem w Tilburskim Instytucie Prawa, Społeczeństwa i Technologii (TILT, Holandia) oraz afiliowanym badaczem w Centrum AI i Etyki Cyfrowej na Uniwersytecie Melbourne (CAIDE, Australia).