Bogusław Ćmil

Bogusław Ćmil

Mgr inż., pracownik Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji w Wydziale Prac Normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Sekretarz Komitetu Technicznego KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów.