Archiwum 2019

21 V 2020

Współorganizator:

PRNEWS PRNEWS

Patronaty honorowe:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS

Partnerzy:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS TI TI

Patroni medialni:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS
 • VI Digital Money & Blockchain Forum

  Blockchain i aktywa cyfrowe – perspektywa kolejnej dekady

   16 maja 2019r.

  Uczelnia Łazarskiego, ul.Świeradowska 43, Warszawa

   

  Agenda:  Uwagi:

  TBC – to be confirmed. To jest wstępna wersja programu (stan na dzień: jak podano w nagłówku) – na pewno będzie ulegała zmianom.

  Miejsce konferencji: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa. Sala 106 – sekcja A (I piętro), sala 564 – sekcja F (V piętro).

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

 •  

  Blockchain i aktywa cyfrowe – perspektywa kolejnej dekady

  VI Digital Money & Blockchain Forum

  16 maja 2019r., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

  www.digitalmoneyforum.biz

  www.blockchaintechnology.center

   

   

   

  Styczeń 2009 r. zapisał się, w kilka miesięcy po manifeście Satoshiego Nakamoto, jako data „wydobycia” przez niego pierwszego bloku bitcoina. Świat finansów i technologii wkroczył w nową erę, jakkolwiek wtedy mało kto zdawał sobie z tego sprawę… Co ważne, także w Polsce pojawili się wkrótce potem młodzi i wykształceni ludzie, którzy włączyli się w rewolucyjne przemiany utożsamiane w ciągu ostatnich 10 lat z pojęciami bitcoin i kryptowaluty oraz technologia blockchain.

  Świadkiem rozwoju, ale i propagatorem tych nowych zjawisk początkowo w środowisku polskich fanów bitcoina a z czasem także w coraz większej mierze biznesmenów z tradycyjnych gałęzi gospodarki, była i jest od 7 lat konferencja Digital Money & Blockchain Forum. W kolejnych jej edycjach tematyka dotycząca walut cyfrowych oraz technologii blockchain nie tylko była szeroko propagowana, ale i dawała impuls do kolejnych działań, w tym dla innowacyjnych rozwiązań przyspieszających digitalizację naszego kraju, przede wszystkim w zakresie nowoczesnej e-administracji. W ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” latem 2016 roku wystartował strumień „Blockchain i kryptowaluty”, prowadzący prace w 5 grupach tematycznych.

  Była to jedna z pierwszych takich inicjatyw na świecie. W Warszawie powstał również jeden z pierwszych na świecie akceleratorów specjalizujących się w technologii blockchain, a także drugie w Europie Centrum Technologii Blockchain. Również polski parlament dołączył do światowej czołówki: w październiku 2016 r. odbyły się pierwsze w Europie konsultacje społeczne na temat bitcoina i blockchain, a w listopadzie następnego roku odbyło się jedno z pierwszych w Europie posiedzeń komisji parlamentarnych (Komisji Finansów Publicznych) poświęcone polityce rządu wobec technologii blockchain i kryptowalut. Przygotowany też został jeden z pierwszych na świecie projektów samoregulacji sektora giełd walut cyfrowych.

  Niestety rok 2018 to kontynuacja zagrożeń dla tej tematyki zapoczątkowana w 2017 r. bezprecedensowymi w skali kraju i świata działaniami banku centralnego i regulatora finansowego (naciski na banki dot. zamykania kont giełdom walut cyfrowych, finansowanie kampanii ostrzegającej przed kryptowalutami). Działania te nie były poprzedzone pogłębioną, merytoryczną oceną tego zjawiska – zarówno technologii, jak i zachodzących na świecie procesów rynkowych. Eskalacja napięć miała miejsce w maju 2018 r. – przed Ministerstwem Finansów odbyła się ok. 300-osobowa demonstracja przeciwników absurdalnych interpretacji podatkowych. Dopiero presja opinii publicznej oraz polityków jednej z partii doprowadziła do podjęcia od dawna oczekiwanych prac nad korektą rozwiązań podatkowych uwzględniających realia rynku walut cyfrowych.

  W tym czasie na świecie trwała walka konkurencyjna o olbrzymiej (liczonej w miliardach dolarów) wartości startupy z tego nowego sektora gospodarki. W 2018 r. wygrała ją Malta. Wśród czołówki krajów znalazła się też Litwa, Estonia, Szwajcaria, a w Azji – Singapur, Japonia, Korea Południowa. Również kraje karaibskie chciały uszczknąć coś z tego tortu na fali popularności ICO.

  Polska, mimo bardzo dobrego startu w postaci dobrze rozwiniętego rynku walut cyfrowych (3. miejsce na świecie w latach 2012-2013) oraz w zakresie przygotowywania regulacji (2016-2017), mając kilkadziesiąt startupów z branży blockchain finansujących się z samodzielnie pozyskanych środków (bez wsparcia z funduszy unijnych) – zeszła na dalszy plan, w okolice drugiej dziesiątki krajów. Zdecydowana większość polskich startupów tej branży musiała znaleźć sobie przyjaźniejsze jurysdykcje do prowadzenia działalności, a kilka firm zostało zmuszonych do zakończenia działalności lub do opuszczenia kraju. Wszystko to w kraju, który oficjalnie deklaruje kurs na innowacyjność, nowe technologie i przedsiębiorczość.

  Tematyka konferencji
  Jak widzimy, minione 10-lecie przyniosło nam różne doświadczenia. Zasadne jest więc pytanie o przyszłość sektora blockchain (oraz zastosowań tej technologii w zakresie płatności i finansów) w Polsce w kolejnej dekadzie. Dlatego proponujemy następującą tematykę VII edycji konferencji Digital Money & Blockchain Forum:

  Blockchain i aktywa cyfrowe – perspektywa kolejnej dekady

   

  oczywiście odnosząc ją głównie do polskiej i europejskiej perspektywy tradycyjnie w naszych konferencjach w kontekście takich zagadnień jak: Technology, Business, Payments, Commerce, Security, Law i Compliance.

  Proponujemy, by w trakcie siódmej edycji Digital Money & Blockchain Forum ( 16 maja 2019 r., Uczelnia Łazarskiego  w Warszawie) przedyskutować następujące kwestie:

  • technologia i bezpieczeństwo – czy technologia blockchain nadal będzie najbezpieczniejszą technologią informatyczną na świecie? jakie byłyby dla niej zagrożenia?

   

  • podatki, prawo i regulacje – czy waluty cyfrowe wejdą do mainstreamu światowych finansów, czy też będą blokowane przez regulatorów ze względu na obawy dot. AML?, czy kraje będą konkurowały ze sobą o kapitał ulokowany w walutach cyfrowych tworząc ułatwienia podatkowe i regulacyjne, czy będą go zwalczały?

   

  • biznes i finanse – czy doczekamy się polskich jednorożców w branży blockchain? czy nadal będzie trwał eksodus polskich startupów za granicę? czy waluty cyfrowe będą nadal głównie przedmiotem zainteresowań ze względu na spekulację, czy ze względu na inne zastosowania (np. zdecentralizowane aplikacje i organizacje, tokenizacja aktywów)?

   

  • wartości i postawy – czy świat będzie dążył w kierunku centralizacji i autorytaryzmu, czy decentralizacji i demokratyzacji? co będzie miało większy prymat za 10 lat: ochrona prywatności czy chęć ochrony obywateli przez państwa przed zagrożeniami?

   

  Konferencja jest organizowana w merytorycznej  współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uczelnią Łazarskiego (TBC).

  Na zakończenie konferencji proponujemy przyjęcie pisemnego Stanowiska Forum na temat przyszłości technologii blockchain i walut cyfrowych w Polsce – do przesłania go do mediów oraz wybranych instytucji w naszym kraju. Robocze stanowisko w tym zakresie przygotujemy – wraz z prelegentami – przed konferencją.

  Główny organizator:

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: +48502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   cieslinski@medienservice.com.pl

  www.medienservice.com.pl   | www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl   |    www.cardsalmanach.eu

  www.atp-klub.pl   |    www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2019-02-15

 • Maciej Bułkowski

  haczykDyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, specjalność Systemy Telekomunikacyjne. Od początku swojej pracy zawodowej związany z wdrożeniami oraz utrzymaniem systemów informatycznych. W chwili obecnej Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiedzialny za utrzymanie, zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, tworzenie aplikacji i zarządzanie projektami za zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji cyfrowych w Regionie. Przewodniczący Zespołu Eksperckiego przy Związku Województw RP oraz członek Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

   

  Grzegorz Cenkier

  haczykPosiada ponad 30 letnie doświadczenie w sektorze informatyki. Od ponad 10 lat gromadzi doświadczenie w obszarach: analizy ryzyka, audytu IT oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej i Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz instytucji finansowych i międzynarodowych systemu ONZ. Realizował kilka projektów Unii Europejskiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i EDV Schule w Edingen (Niemcy) w zakresie sieci komputerowych. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie Zarządzania Audytem i Kontrolą Wewnętrzną. Jest członkiem Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) oraz członkiem Zarządu ISSA Polska. Certyfikowany audytor ISO/IEC 27001, 27002 i 27006

   

  Maciej Chudziński

  haczykJest związany z Bitbond od roku 2014. Bitbond jest globalną platformą oferującą finansowanie dla firm z sektora MŚP z wykorzystaniem technologii blockchain (Bitcoin i Stellar). Maciek dowodzi pracami m rozwojowymi nad produktami firmy. Przed dołączeniem do Bitbond pracował dla Kreditechu i warszawskiej grupy Pomocni.pl.

   

  Sławomir Cieśliński

  Historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski), ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce, a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.
  Założona przez niego w 1993r. firma consultingowa Medien Service od prawie 20 lat organizuje corocznie kilka specjalistycznych konferencji z zakresu nowoczesnych technologii płatniczych, e-identyfikacji, e-administracji, e-zdrowia.

  Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej funkcje Wiceprzewodniczącego Komitetu Technologii Elektronicznych i Cyfrowej Harmonizacji w FinTech oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu SMART) , Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Izby Gospodarczej Blockchain i Nowoczesnych Technologii, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki Medycznej a także członkiem Prezydium Koalicji Na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

  e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | medserv@interia.pl GSM: +48502111153.

   

  Jacek Czarnecki

  Prawnik specjalizujący się w prawnych aspektach technologii blockchain oraz innych nowych technologii. Twórca i uczestnik licznych inicjatyw na styku blockchaina i prawa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktorant w Szkole Głównej Handlowej.

  Marcin Gawlas

  Innowator, co-founder oraz CEO sześciu startupów w Polsce i za granicą. Realizował projekty inwestycyjne i badawcze ze wsparciem UE w branżach IT, ICT, programowanie, energetyka, media, kompozyty oraz fintech (blockchain).
  Od 2017 r. pomysłodawca startupu i Prezes Zarządu Spółki Carbonet.pl Sp. z o.o. zajmującej się produkcją systemów zabezpieczeń w transporcie lądowym z wykorzystaniem mat kompozytowych, budową hybrydowych sieci telekomunikacyjnych typu Next Generation Access w modelu “zaprojektuj i wybuduj” (sieć światłowodowo-radiową 5G). Projektowanie i wdrożenia aplikacji realizujących e-usługi typu Smart City z wykorzystaniem technologii blockchain. Od 2018 r. partner międzynarodowego think tanku International Business Institute w Valletta na Malcie zajmującego się doradztwem biznesowym, coachingiem, audytami prawno-finansowymi i technicznymi w zakresie nowoczesnych technologii dla rządów państw i dużego biznesu w specjalności wykorzystania technologii blockchain.

  Sebastian Huczek

  haczykWiceprezes Zarządu notowanej na rynku regulowanym spółki INC S.A. oraz Domu Maklerskiego INC S.A. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). W 2015 r. powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych do Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi oraz na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych. W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

   

  Michał Jankowski

  haczykCEO – JMMJ.Software. Jest partnerem zarządzającym w software house JMMJ. Ma 14 lat doświadczenia na różnych stanowiskach w branży IT, specjalizuje się w automatyzacji procesów, wykorzystaniu chmury obliczeniowej i technologii blockchain

   

  dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

  haczykWydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partner, radca prawny w kancelarii Karasek & Wejman. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, zabezpieczeń transakcji, prawie prywatnym międzynarodowym. Od początku praktyki zawodowej zaangażowana w obsługę sektora finansowego, handlowych transakcji cross-border, jak i międzynarodowych M&A. Obsługuje w szczególności banki komercyjne (w tym jako stały doradca zewnętrzny), doradzała także Związkowi Banków Polskich i Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Ekspert/contributor w ramach programu Banku Światowego Doing Business. Do chwili rozwiązania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – członek zespołów problemowych Komisji w zakresie projektu kodyfikacji przepisów o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich naruszenia oraz przepisów o świadczeniu usług. Wcześniej ekspert dla Rządowego Centrum Legislacji i Kancelarii Premiera. Członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ. Referent na konferencjach polskich i zagranicznych, recenzent w zagranicznych przewodach doktorskich. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, np. Systemu Prawa Handlowego, 4 T: „Prawo instrumentów finansowych” ; Komentarza do Prawa Bankowego.

   

  Tomasz Kibil

  haczykDyrektor doradztwa technologicznego EY; Blockchain Leader;Lider programu Blockchain i kryptowaluty, będącego częścią Programu od papierowej do cyfrowej Polski, realizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu w firmach high-tech, w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w dużych firmach telekomunikacyjnych. W EY kieruje zespołem ekspertów opracowania strategii oraz transformacji obszarów IT/OT/IoT.
  Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu, usprawnienia procesów i restrukturyzacji organizacyjnej w sektorach telekomunikacji, ropy i gazu oraz energetycznym. Obecnie koncentruje się na projektach związanych z zapewnieniem stabilności technicznej i ekonomicznej kompleksowych ekosystemów technologicznych (na przykład inteligentne miasta), w tym aspektów związanych z „ekonomią rzeczy” (źródła przychodów, modele monetyzacji, algorytmizacja rozliczeń, itp).

   

  Tomasz Korecki

  haczykPrezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. Absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz MBA The Nottingham Trent University. Doradca inwestycyjny rynku towarowego w Stanach Zjednoczonych (CTA) oraz makler papierów wartościowych (licencja nr 936).Wykładowca studiów MBA (WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu). Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w polskich instytucjach finansowych (Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S.A., Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BIG Bank Gdański S.A.). Do września 2015 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A. Od 2003 roku dyrektor i wspólnik spółki EFIX Polska. Od grudnia 2009 roku Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

   

  Tomasz Kozar

  haczykStrateg Technologiczny w Microsoft Polska. Zajmuje się promocją i wdrażaniem rozwiązań Chmurowych opartych o produkty Microsoft Azure oraz wsparciem największych polskich przedsiębiorstw w Cyfrowej Transformacji. Zaangażowany w innowacyjne projekty i platformy inkubacyjne dla nowych usług – Blockchain, Internet Rzeczy, Uczenie Maszynowe, Sztuczna Inteligencja, Elektromobilność. Uczestniczy w licznych projektach informatycznych dla branży energetycznej, paliwowej, telekomunikacji i farmaceutycznej. Aktywny członek strumienia „Blockchain i Waluty Cyfrowe” w Ministerstwie Cyfryzacji. Autor wykładów na temat nowoczesnych technologii cyfrowych w SGH, ALK, UW. Wcześniej pracował jako Architekt w firmie Cisco Systems, zarządzając zespołem inżynierów oraz pełnił funkcję Dyrektor d/s Rozwoju Chmury w Asseco Polska. Posiada duże doświadczenie w implementacji i projektowaniu sieci operatorskich, technologii optycznych oraz systemów zarządzania. Prezenter na konferencjach: Microsoft Technology Summit, Forum Architekta Microsoft, BlockchainNext, Blockchain w Energetyce, Cisco Forum, PLNOG, Azure Cloud Community oraz autor publikacji prasowych. Posiadacz certyfikatów branżowych CCIE i Microsoft Azure Certified Architect. Czas wolny spędza biegając maratony, pływajac na kietsurfingu, jeżdząc na nartach ski-tourowych. Instruktor żeglarstwa.

   

  Krystian Kropiwnicki

  haczykDirector Coinsquare Wealth. Business Development expert ze znacznym doświadczeniem w międzynarodowych projektach. Odpowiedzialny za rozwój relacji biznesowych giełdy Coinsquare w Europie.

  Artur Kuczmowski

  Senior Partner w międzynarodowej kancelarii prawnej Thompson&Stein. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym, w tym usługach świadczonych dla branży Blockchain. Nadzoruje operacyjne procesy uzyskiwania licencji kryptowalutowych w Estonii. Doradza także przy projektach ICO i STO. Zarządza biurami kancelarii w Polsce (Warszawa), Estonii (Tallin) oraz na Malcie (Swieqi). Jest doświadczonym prawnikiem, autorem kilkudziesięciu artykułów branżowych oraz speakerem na najważniejszych wydarzeniach branżowych. Prelegent m.in. na scenie European Blockchain Investment Congress w Wiedniu i Bitcoin&Blockchain na Malcie, w Mińsku oraz w Pradze.

   

  Michał Łoniewski

  W 2005 roku ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice Warszawskiej. W latach 2006-2009 pracował w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz w firmie ABB gdzie zajmował się robotyką przemysłową. Od 2010 roku pracownik Urzędu Dozoru Technicznego,głównym obszarem jego działalności jest automatyka zabezpieczająca procesy przemysłowe (poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL, analizy ryzyka systemów sterowania SCADA/DCS – analizy C-HAZOP) oraz cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania. W 2017 roku wdrożył do praktyki inspekcyjnej UDT metodologię zastępowania oraz uzupełniania klasycznych badań wizualnych w inspekcji oceną wizualną zdalną z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych – dronów. Aktualnie pracuje nad możliwościami implementacji technologii rozproszonych rejestrów w sektorze przemysłowym. Członek kilku specjalistycznych organizacji, m.in. aktywny w grupie roboczej SG2 Use cases Komitetu Technicznego
  ISO TC 307 ds. technologii blockchain oraz rozproszonych rejestrów DLT.

  Kamila Niewęgłowska-Kennedy

  Radca prawny, senior associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Jest członkiem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie pracując jako prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa instytucji finansowych, ochrony danych osobowych, kwestiach związanych z zagadnieniami IT oraz e-commerce. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności w nowych technologiach.

   

  Marek Osiecimski

  Dziennikarz i filmowiec, wieloletni reporter i korespondent TVN24, były szef komunikacji (CCO) Golem Project. Szef studia filmowego Refugium Productions, w którym pomaga firmom opowiadać o swoich projektach używając języka filmu. Obecnie pracuje nad dwoma dokumentami: o społecznym wpływie technologii blockchain oraz o gdańskich stoczniowcach.

   

  Filip Pawczyński

  Prowadzi firmę FP IT Management, która wyprodukowała i wprowadziła na rynek najszybsze w swojej klasie urządzenie do uwierzytelniania transakcji w sieci Bitcoin – Bi•Fury USB ASIC Bitcoin Miner; do tej pory to jedyna tego typu firma w Polsce. Jako jedyny Polak udzielał wywiadu do drukowanej wersji prestiżowego „Bitcoin Magazine”. Jest założycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin – organizacji non profit pomagającej lepiej zrozumieć potencjał Bitcoin’a oraz technologii Blockchain.

   

  prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Piech

  foto_piechProfesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Dyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uniwersytecie Łazarskiego (Warszawa, Polska). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH). Przez około 20 lat wykładał w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Prezes Zarządu Blockchain Technologies sp. z o.o. i koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain; Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji (Warszawa); b. CEO w InvestOn Ltd (Londyn) – jednej z pierwszych firm inwestujących w kryptowaluty (2015) i założyciel startupu w Singapurze. Doradca strategiczny i naukowy kilku startupów wdrażających technologię blockchain.
  Członek Centrum Technologii Blockchain w University College London, członek zarządu International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain (Moskwa), zewnętrzny współpracownik w Iran Blockchain Labs w Sharif University of Technology.
  Lider biznesowy (2016-2018) grupy ponad 100 ekspertów działających przy Ministerstwie Cyfryzacji doradzających polskiemu rządowi w zakresie Blockchain / DLT i Walut Cyfrowych. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, sędzia sądu arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.
  Członek British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, b. członek Bitcoin Foundation, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   

  Dr hab. Michał Polasik

  Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad 70-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.
  Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki, organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Kanady i Bank Finlandii. Jest laureatem konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku. Laureat nagrody „Highly Commended Award” przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu „the Literati Network Awards for Excellence 2010” za artykuł “Empirical analysis of internet banking adoption in Poland” (współautor dr T.P. Wiśniewski) opublikowany w International Journal of Bank Marketing. W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego.

  Kierownik dużych projektów badawczych, m.in.: „Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sektora finansowego i potrzeby konsumentów”, grantu Narodowego Centrum Nauki (2018-2021) i „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011; „Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim”, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 2010; „Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego”, Warszawski Instytut Bankowości, 2014-2015; „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych”, Związek Banków Polskich, 2011-2012. Kierował zespołem akademickim w ramach współpracy z Equens SE “European Trend Survey »BANKS & FUTURE 2012«. Trends and Developments in the European Payments Market”, Fraunhofer-Institute i Equens SE, 2012. Zrealizował także szereg innych projektów badawczych w obszarze innowacji płatniczych, kart zbliżeniowych oraz e-commerce. Realizacja kierowanego przez niego projektu „Bitcoin acceptance & usage survey” zaowocował m.in. publikacją w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Electronic Commerce (Impact Factor ISI: 1.872, 45 pkt. MNiSW).

  Jest założycielem i prezesem firmy badawczej i doradczej POLASIK Research, specjalizującej się od 2008 r. w badaniach systemu płatniczego i innowacji płatniczych na rzecz sektora bankowego i sieci handlowych.

  Współzałożyciel i prezes zarządu spin-off Technology For Mobile Sp. z o.o., której misją jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w obszarze mobilnych technologii płatniczych.

   

  Artur Radosz

  Jest twórcą oprogramowania, przedsiębiorcą i politycznym aktywistą. Pracował dla czołowych polskich firm włączając w to Telekomunikację Polską (obecnie Orange Polska), Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, PZU i Asseco.Był także czołową postacią polskiego ruchu reformy polityki narkotykowej, reprezentując go na scenie europejskiej (Rada Europy, Parlament Europejski). W Polsce współpracował blisko z Ministrem Zdrowia Markiem Balickim.W 2018 roku wraz z grupą krypto-entuzjastów założył własną agencję zajmującą się pomocą w przeprowadzeniu Oferty Tokenów Wartościowych (STO) i pisze obecnie książkę „STO – Blockchainowa Rewolucja Finansowa”.

  Mariusz Sperczyński

  Założyciel bitSecurities (biSEC) – kompleksowa obsługa projektów (w tym STO) oferowanych przez blockchain, zgodna z przepisami (w tym z UE).
  Od wielu lat angażuje się w budowanie sprawnych biznesów opartych na IT. Łączy pasję do wynalazków oraz badań i rozwoju z zarabianiem pieniędzy.Zawsze w niesamowitej podróży odkryć i testów nowych obszarów korzystania z technologii IT w celu lepszego i bardziej efektywnego życia lub biznesu.
  Obecnie bada blockchain, sieci neuronowe i sztuczną inteligencję. Jednak najważniejszym jego celem jest obecnie bitSecurities.io (biSEC) – kompleksowe rozwiązania dla projektów blockchain oraz dla STO funduszy akcji, produktów finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych przez blockchain, zgodnie z przepisami ESMA (w tym nowych w UE), FCA / FSA i SEC.
  Zawsze w misji uruchamiania innowacyjnych, skutecznych rozwiązań opartych na najnowocześniejszej technologii:
  – greenfields, startupy
  – połączenie, integracja i szybki rozwój młodych struktur biznesowych
  Jego specjalizacją jest bardzo skuteczny sposób rozwoju innowacyjnego biznesu od pomysłu na wczesnym etapie do rentownej firmy, od wizji projektu i planowania, poprzez studium wykonalności, po wdrożenie i monetyzację.

   

  Lech Wilczyński

  Absolwent warszawskiej PJWSTK z wyróżnieniem na kierunku inżynieria oprogramowania.
  Prezes InPay S.A. operatora płatności Bitcoin, firmy, która jako pierwsza umożliwiła polskim przedsiębiorcom akceptowanie płatności w cyfrowych walutach, jak również jako pierwsza na świecie przeprowadziła udaną kampanię equity crowdfundingu za cyfrową walutę. Od 2014 wprowadza innowacyjne usługi na rynku usług płatniczych w tym możliwość zasilania dowolnych rachunków bankowych cyfrową gotówką. Wcześniej przez kilka lat rozwijał oprogramowanie B2B skupiające polskie platformy e-commerce dla amerykańskiego producenta odzieżowego. Przed założeniem własnej firmy współtworzył m.in. rozwiązanie EIS dla PZU oraz system zarządzania treścią wykorzystywany m.in. przez Heyah.

   

  Michał Wojciechowski

  Ekspert rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (nr licencji 1401), pomysłodawca i współrealizator pierwszej platformy maklerskiej online w Polsce – bossa.pl (1996 r.), opracowywał strategię oraz odpowiadał za jej wdrożenie dla platformy sprzedaży funduszy inwestycyjnych – bossafund.pl
  Przez 23 lata związany z Domem Maklerskim BOŚ, ostatnie 4 lata na stanowisku z-cy Dyrektora DM. Prowadził i aktywnie uczestniczył w wielu inicjatywach edukacyjnych na polskim rynku kapitałowym m.in. założył platformę blogi.bossa.pl

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Psychologia w biznesie” na Uniwersytecie SWPS.

   

  Krzysztof Wojdyło

  Odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
  Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTech, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.
  Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji FinTech działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.
  Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2005 r.

   

  Konrad Zacharzewski

  dr hab. – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan ds. Studenckich tego Wydziału (2012 – 2016). Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa bankowego. Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2012; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2014) oraz przyczynkarskich (m.in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, koncepcyjnego cyklu artykułów nt. praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. bitcoina). Stały współpracownik instytucji finansowych oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy.

   

  Jakub Zarembiński

  Ma doświadczanie obejmujące zarówno finanse korporacyjne jak i tworzenie oprogramowania, w szczególności w zakresie systemów samouczących (machine learning). Wiedzę w tematyce blockchainowej gromadzi od roku 2013. Zaczął od Bitcoina, jednak dość szybko zdał sobie sprawę z jego ograniczeń i przeniósł uwagę na alternatywne rozwiązania, szczególnie te zaproponowane przez Daniela Larimera, twórcę koncepcji Delegated Proof of Stake. Obecnie jeden ze współzałożycieli firmy TOKENIKA, której celem jest udział w infrastrukturze produkcji bloków dla systemu EOS oraz budowa systemu Suwerennej Tożsamości o nazwie SYGNET.

   

 • Sala 106

  Sala 654