Archiwum 2018

21 V 2020

Współorganizator:

PRNEWS PRNEWS

Patronaty honorowe:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS

Partnerzy:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS TI TI

Patroni medialni:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS
 • V Digital Money & Blockchain Forum

  Bitcoin i blockchain ominą Polskę?

   25 kwietnia 2018 r.

  Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa

   

  Agenda:

  • 09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników

  • 09.30  otwarcie Forum

  • 09.30 – 09.50 – wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr hab. Michał Polasik), Polskiej  Izby Informatyki i Telekomunikacji (Wiceprezes Wiesław Paluszyński), Polskiego Stowarzyszenie Bitcoin (Prezes Filip Pawczyński)

  • 09.50 – 10.10 – „Możliwe zastosowania technologii blockchain w e-administracji i e-gospodarce”  Anna Streżyńska, MC2Solutions

  Sesja techniczna:


  • 10.10 – 10.30  „Bitcoin – nie, blockchain – tak. Prawda czy fałsz?” – Rafał Kiełbus, Polski Akcelerator Technologii Blockchain

  • 10.30 – 10.50 –  „Dowody przestrzeni  i ich zastosowania”  – prof. dr hab. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski

  • 10.50 – 11.10 – „Kopanie bitcoinów a energochłonność – prawdy i mity”   Łukasz Botorek, Xminer

  • 11.10 – 11.30 – „Jak zniszczyć sieć bitcoin”  Lech Wilczyński, Inpay

  • 11.30 – 11.45 – „Kilka uwag z rynku DLT blockchain i walut wirtualnych – okiem eksperta” – dr Magdalena Marucha Jaworska

                                                                                                  11:45 – 12:20 przerwa kawowa

  Sesja biznesowa:


  • 12:20 – 12:40 – „Akceptacja bitcoinów przez przedsiębiorców – szansa czy ryzyko?” – dr Anton Bubiel

  • 12.40 – 13.00 –  „Szorstka przyjaźń regulatorów i kryptoekonomii – jak dopasować kryptoekonomię do wymogów regulacyjnych, a może to kryptoekonomia wyznacza trend zmian w regulacjach?” – Tomasz Kibil, EY Polska

  • 13:00 – 13:20 –  „Bańki i piramidy finansowe w odniesieniu do walut cyfrowych” – Daniel Haczyk, Bitcoinet

  • 13:20 – 13:40 –  „Projekt Dokuchain oraz weryfikacja autentyczności dokumentów za pomocą smart-contractów” – Wojciech Kaźmierczak, Polski Akcelerator Technologii Blockchain

  • 13:40 – 14:00 – „Tokenizacja – ziemia obiecana bankowości?” – Mariusz Sperczyński, bitSecurities

  • 14:00 – 14:20 –  „Szanse rozwoju DLT dla gospodarki i Projekt”Blockchain” Towarzystwa Ekonomistów Polskich” – Jacek Wojciechowicz, Towarzystwo Ekonomistów Polskich

  • 14:20 – 14:45„Jak zniszczyć szanse na technologiczny rozwój kraju w dobie rewolucji blockchainowej?” – prof. dr Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego


  • 14:45 – 15:30 – III spotkanie Nauka – Biznes (środowisko blockchain – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) z udziałem dr hab. Michała Polasika, w trakcie spotkania wspólny obiad i rozmowy biznesowe

  Sesja prawna:

  • 15:30 – 15:50 „Jak regulować blockchain?– mec Jacek Czarnecki

  • 15:50 – 16:10 –  „Smart kontrakty – przyszłość prawa?”  Krzysztof Wojdyło, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

  • 16:10 – 16:30   „DLT i smart contracts a wymogi prawa umów konsumenckich”  dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz, Uniwersytet Jagielloński,  Kancelaria Karasek & Wejman

  • 16:30 – 16:50„Prawo a emitowanie własnych tokenów i kryptowalut (ICO)” – Arkadiusz Szczudło, Kancelaria Snażyk Granicki

  • 16:50 – 17.10„Wpływ prawa podatkowego na rozwój rynku blockchain i kryptowalut w Polsce” – Marcelina Szwed-Ziemichód, MSZtax

  • 17:10 – 17.30 – dyskusja finalna„Czy Polska może umocnić swoją pozycję w świecie walut cyfrowych i technologii blockchain czy ją wkrótce straci?” prowadzona przez Sławomira Cieślińskiego – organizatora Forum

  • 17:30 – zakończenie Forum

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

 •  

  Bitcoin i blockchain ominą Polskę?

  V Digital Money & Blockchain Forum

  25 kwietnia 2018 r., Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa

  W 2016 roku, po wcześniejszych pionierskich edycjach Digital Money & Blockchain Forum,  tematyka dotycząca walut cyfrowych na czele z bitcoinem oraz  technologii blockchain nabrała w Polsce nowego rozmachu. Stało się tak za sprawą Ministerstwa Cyfryzacji, które dostrzegło znaczenie tych innowacyjnych rozwiązań dla prowadzonych w naszym kraju działań  przyspieszających jego digitalizację, przede wszystkim w zakresie nowoczesnej e-administracji. W ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” latem 2016 roku wystartował strumień „Blockchain i kryptowaluty”, prowadzący prace w 5 grupach tematycznych. Wystartował także Polski Akcelerator Technologii Blockchain,  a w Sejmie w końcu 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych poświęcone tematyce walut cyfrowych. Jednym słowem, po okresie pewnego zastoju,  dokonało się w naszym kraju w latach 2016-2017 wyraźnie widoczne ożywienie i przyspieszenie w interesujących nas sprawach. Niestety początek roku 2018 przyniósł kolejne zagrożenia dla tej tematyki i prowadzonych w naszym kraju działań badawczych i rynkowych opartych na technologii blockchain, zwłaszcza w sferze ich płatniczych i finansowych zastosowań. Na szczeblu centralnych instytucji państwowych,  głównie w obawie o  powtórzenie się w  Polsce afery typu Amber Gold, zaczęły się ich skoordynowane działania wymierzone w rynek walut cyfrowych, w gruncie rzeczy nie poprzedzone pogłębioną merytoryczną oceną tego zjawiska – technologii i procesów rynkowych. Działając w ten sposób  władze naszego kraju chyba nazbyt pochopnie tworzą fakty dokonane, eliminując Polskę z grona  krajów innowacyjnych i tym samym zaprzeczając sobie samym, gdy kiedy indziej deklarują swój kurs na nowoczesność, przedsiębiorczość,  innowacyjność, otwartość,  akceptację ryzyka i stwarzanie warunków dla nowych przełomowych biznesów.

  Nie ma więc wątpliwości, że zaplanowane na 25 kwietnia br., piąte już  Digital Money & Blockchain Forum – konferencja o naukowym charakterze –  może i powinno stać się istotną płaszczyzną wymiany poglądów na wiele dziejących się wokół nas spraw, zarówno tych  pozytywnych, jak i tych budzących także uzasadniony niepokój, które zazwyczaj  w określonej skali  towarzyszą nowym zjawiskom . Oczywiście istotny jak zawsze będzie  też kontekst międzynarodowy, albowiem tematyka  zwłaszcza dotycząca technologii blockchain przeżywa na świecie prawdziwy rozkwit.

  Ze względu na aktualny stan spraw, wiodący temat tegorocznego Forum to pytanie o to, czy Bitcoin i blockchain ominą Polskę?
  a jego rozwinięcie będą stanowić problemy opisane skrótowo jako Technology, Business, Payment, Commerce, Security, Law i Compliance.

  Piąta  edycja Digital Money & Blockchain Forum odbędzie się 25 kwietnia 2018r. w sali konferencyjnej Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. I podobnie jak w latach minionych planujemy  poświęcić ją następującym kluczowym zagadnieniom:

  • technologia i bezpieczeństwo, w tym kwestia zużycia energii w procesie kopania walut cyfrowych oraz finansowe i niefinansowe możliwości wykorzystania technologii blockchain
  • praktyka biznesowa i aspekty społeczne rynku walut cyfrowych
  • aspekty prawne – regulacyjne i podatkowe, krajowe i zagraniczne – rynku walut cyfrowych i technologii blockchain
  • Świat Zdecentralizowany.

   

  Na zakończenie konferencji proponujemy przyjęcie pisemnego Stanowiska Forum na temat przyszłości  walut cyfrowych i technologii blockchain w Polsce – do przesłania go do wiadomości wybranych instytucji centralnych w naszym kraju.

  Pomysłodawcą i organizatorem Digital Money & Blockchain Forum jest – na zasadzie  wyłączności – Medien Service Sp. z o.o..

   

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: +48502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   cieslinski@medienservice.com.pl

  www.medienservice.com.pl   | www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl   |    www.cardsalmanach.eu

  www.atp-klub.pl   |    www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2018-02-21

 • Łukasz Botorek

  haczykWiększość zawodowego życia jest związany z sektorem hardware IT, komputery to biznes i zarazem największa pasja. Pierwsze kroki stawiał na noszącej miano kultowej, warszawskiej giełdzie komputerowej, co finalnie przerodziło się także w pierwszy biznes. Doświadczenie biznesowe zdobywał także pracując dla koncernów finansowych i ubezpieczeniowych, a od przeszło pięciu lat jest związany z branżą energetyki odnawialnej. Współtwórca i prezes zarządu kopalni kryptowalut zasilanej energią z OZE – Xminer.

   

  Sławomir Cieśliński

  Historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski), ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce, a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.
  Założona przez niego w 1993r. firma consultingowa MEDIEN SERVICE jest od 2001r. organizatorem Międzynarodowej Konferencji KARTA , przekształconej w 2008 r. w Konferencję Central European Electronic Card (www.conkarta.pl) – od lat największej „kartowej” konferencji w Polsce i w regionie , od 2006 r. konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (www.polskiekarty.info.pl), członkiem-założycielem w 2004 r. Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich i aktywnym uczestnikiem kilku jego zespołów roboczych. Od 2008 r. organizuje konkursy na najlepsze w danym roku produkty i systemy kartowe w Polsce. Od 2010 r. wydaje Almanach „Polskie Karty” (www.cardsalmanach.eu).

  W 2011 r. zainicjował wspólnie z Instytutem Maszyn Matematycznych Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego (impreza od 2012 roku nosi nazwę CommonSign Warsaw – www.commonsign.eu). W 2014 r. Medien Service zapoczątkował organizację Digital Money & Currency Forum ( www.digitalmoneyforum.biz).

  Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej funkcje Przewodniczącego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe), Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

  e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | medserv@interia.pl GSM: +48502111153.

   

  Jacek Czarnecki

  Prawnik wyspecjalizowany w praktyce prawa nowych technologii kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie zajmuje się m.in. Bitcoinem oraz nowymi rozwiązaniami płatniczymi. Interesują go również prawne aspekty technologii łańcucha bloków (blockchain). Jacek jest również doktorantem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. We wrześniu 2015 r. podjął studia na Uniwersytecie Oksfordzkim..

  prof.nadzw. dr hab. Stefan Dziembowski

  Dr hab. Stefan Dziembowski jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teoretycznej i stosowanej kryptografii.Tytuł magistra informatyki otrzymał w roku 1996 na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z informatyki w roku 2001 na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) i habilitację z nauk matematycznych w roku 2012 na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył staże post-doktorskie na ETH w Zurychu, w CNR w Pizie i na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie został adiunktem w roku 2008. W roku 2010 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzi on grupą badawczą zajmującą się kryptologią i ochroną informacji.

  Jego prace ukazywały się na wiodących konferencjach informatycznych (FOCS, STOC, CRYPTO, EUROCRYPT, ASIACRYPT, TCC, IEEE S&P, LICS, i innych) i w czasopismach (Journal of Cryptology i IEEE Transactions on Information Theory). Wielokrotnie był też zapraszany do komitetów programowych czołowych konferencji CRYPTO, EUROCRYPT, ASIACRYPT, TCC, ICALP i innych. Prace jego współautorstwa otrzymały nagrody za najlepsze prace (Best Paper Awards) na konferencjach EUROCRYPT i IEEE S&P (w roku 2014). W roku 2015 był kierownikiem (General Chair) konferencji Theory of Cryptography Conference (TCC’15).

  Jest kierownikiem projektu FNP w programie „Welcome”. W przeszłości otrzymał on „ERC Starting Grant”, oraz „Marie-Curie Intra-European Fellowship”. Wypromował trzech doktorów.

   

  Daniel Haczyk

  haczykAbsolwent The University of Wolverhampton, założyciel i redaktor naczelny serwisu blogerskiego Bitcoinet.pl, prezes Bitcoin Premium Ltd., autor w Money.pl.

   

  dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

  haczykWydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partner, radca prawny w kancelarii Karasek & Wejman. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, zabezpieczeń transakcji, prawie prywatnym międzynarodowym. Od początku praktyki zawodowej zaangażowana w obsługę sektora finansowego, handlowych transakcji cross-border, jak i międzynarodowych M&A. Obsługuje w szczególności banki komercyjne (w tym jako stały doradca zewnętrzny), doradzała także Związkowi Banków Polskich i Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Ekspert/contributor w ramach programu Banku Światowego Doing Business. Do chwili rozwiązania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – członek zespołów problemowych Komisji w zakresie projektu kodyfikacji przepisów o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich naruszenia oraz przepisów o świadczeniu usług. Wcześniej ekspert dla Rządowego Centrum Legislacji i Kancelarii Premiera. Członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ. Referent na konferencjach polskich i zagranicznych, recenzent w zagranicznych przewodach doktorskich. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, np. Systemu Prawa Handlowego, 4 T: „Prawo instrumentów finansowych” ; Komentarza do Prawa Bankowego.

  Wojciech Kaźmierczak

  haczykabsolwent SGH, kierunek analizy danych – Big Data, posiadający doświadczenie w pracy z danymi, zarówno w obszarze analizy danych jak i uczenia maszynowego w branży logistycznej (Procter&Gamble) oraz e-commerce (Allegro), współzałożyciel organizacji studenckich Blockchain Technologies and Digital Currencies oraz Data Science Management. Obecnie koordynator projektu Dokuchain, platformy do weryfikacji autentyczności dyplomów uczelni wyższych opartej o technologię blockchain w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain.

   

  Tomasz Kibil

  haczykDyrektor doradztwa technologicznego EY; Blockchain Leader;Lider programu Blockchain i kryptowaluty, będącego częścią Programu od papierowej do cyfrowej Polski, realizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu w firmach high-tech, w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w dużych firmach telekomunikacyjnych. W EY kieruje zespołem ekspertów opracowania strategii oraz transformacji obszarów IT/OT/IoT.
  Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu, usprawnienia procesów i restrukturyzacji organizacyjnej w sektorach telekomunikacji, ropy i gazu oraz energetycznym. Obecnie koncentruje się na projektach związanych z zapewnieniem stabilności technicznej i ekonomicznej kompleksowych ekosystemów technologicznych (na przykład inteligentne miasta), w tym aspektów związanych z „ekonomią rzeczy” (źródła przychodów, modele monetyzacji, algorytmizacja rozliczeń, itp).

  prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Piech

  foto_piechDyrektor Centrum Technologii Blockchain na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji, koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, b. członek Rady Młodych Naukowców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ekspert różnych ministerstw i urzędów centralnych oraz regionalnych. Specjalizuje się w problematyce kryzysów, gospodarki wiedzy i innowacyjności, gospodarki Japonii szczególnie z punktu widzenia roli władz. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym, regionalnym i rynków finansowych w oparciu o modele ekonometryczne. Był pierwszym w tej części Europy ekonomistą, który przewidział wystąpienie ostatniego kryzysu finansowego. Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu ekonomii, innowacji i szkolnictwa wyższego.


  Mariusz Sperczyński

  Wsperczynskispółtwórca licznych nowatorskich biznesów internetowych w Polsce, ich założyciel, mentor, członek organów spółek. Od ponad 10 lat zapraszany przez władze państwowe do udziału w konsultacjach jako ekspert ds. innowacyjnego polskiego biznesu IT. Lider rynku fintech, analityk. Prelegent na kilkudziesięciu europejskich i polskich konferencjach dotyczących współpracy B+R i biznesu, inwestycji oraz biznesu typu fintech.
  Obecnie dyrektor zarządzający grupy DIGI składającej się z trzech filarów: BitMarket – jednej z najbardziej rozwiniętych instytucji cyfrofinansowych (giełda, swapy, inwestycje), capitalDIGI – testu pierwszego w świecie crowdtradingu, prowadzonego w konsultacjach z brytyjskim nadzorem finansowym, cyfrowaluty DIGI, a także prowadzącej dodatkowe testowe inicjatywy, np. crowdonDIGI.com – platformy crowdfundingowej, przy zastosowaniu cyfrowalut jako finansowania startupów, które będą notowane w ramach crowdtradingu na giełdzie capitalDIGI.

  Posiada wieloletnie doświadczenie, zajmując od 21 lat wysokie, menedżerskie stanowiska. Do jego zadań należały: rozwój działalności gospodarczej w oparciu o wysokie technologie i innowacje (przede wszystkim Internetu, restrukturyzacje, scalanie, integracja i szybki rozwój struktur biznesowych, seed i venture capital. Był współzałożycielem i reprezentantem inwestorów finansowych  ponad 40 małych i średnich przedsiębiorstw.

   

  Anna Streżyńska

  Prezes MC2Solutions.
  W 1994 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995–1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1998 do 2001 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 także dyrektorem departamentu w tym resorcie.W latach 2001–2004 zajmowała stanowisko dyrektora w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Była też dyrektorem programowym periodyku „Prawo i ekonomia w telekomunikacji”. W 2004 założyła Centrum Studiów Regulacyjnych.
  Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Od 14 stycznia 2006 do 8 maja 2006 pełniła obowiązki prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zostały powierzone jej przez Kazimierza Marcinkiewicza po przekształceniu UKE z Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Od 8 maja 2006 do 1 lutego 2012 sprawowała urząd prezesa UKE.Od 2012 związana ze spółką Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, gdzie była przewodniczącą rady nadzorczej, a w 2014 została jej prezesem.
  Od 16 listopada 2015 do 9 stycznia 2018 Minister Cyfryzacji.

  Marcelina Szwed-Ziemichód

  WsperczynskiDoradca podatkowy i adwokat w MSZtax. Pomaga poruszać się przedsiębiorcom w skomplikowanym świecie przepisów podatkowych. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia kryptowalut i blockchaina. Współpracowała w pracach strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji.

   

  Zuzanna Walczyk

  foto_switekPrawnik w kancelarii Snażyk Granicki
  Zuzanna Walczyk specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. Pracowała również jako wewnętrzny prawnik w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą korporacyjną i regulacyjną towarzystwa jako spółki akcyjnej i podmiotu nadzorowanego oraz współpracowała ze wszystkimi departamentami.Tytuł magistra uzyskała na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zuzanna Walczyk jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Lech Wilczyński

  Absolwent warszawskiej PJWSTK z wyróżnieniem na kierunku inżynieria oprogramowania.
  Prezes InPay S.A. operatora płatności Bitcoin, firmy, która jako pierwsza umożliwiła polskim przedsiębiorcom akceptowanie płatności w cyfrowych walutach, jak również jako pierwsza na świecie przeprowadziła udaną kampanię equity crowdfundingu za cyfrową walutę. Od 2014 wprowadza innowacyjne usługi na rynku usług płatniczych w tym możliwość zasilania dowolnych rachunków bankowych cyfrową gotówką. Wcześniej przez kilka lat rozwijał oprogramowanie B2B skupiające polskie platformy e-commerce dla amerykańskiego producenta odzieżowego. Przed założeniem własnej firmy współtworzył m.in. rozwiązanie EIS dla PZU oraz system zarządzania treścią wykorzystywany m.in. przez Heyah.

   

  Jacek. J. Wojciechowicz

  haczykEkonomista i menadżer. Koordynator projektu „Blockchain” w Towarzystwie Ekonomistów Polskich. Były dyrektor w PKP S.A. odpowiedzialny za współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Bankiem Światowym i IFC. Były prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr. W latach 1996-2009 wyższy urzędnik Banku Światowego. Pełnił również szereg stanowisk kierowniczych, a także wykładał w Melbourne, Australia. Ekspert Komisji Europejskiej w obszarze innowacyjności. Ekspert ONZ (UN ECE) i UN Global Compact. Senior Advisor w German-Polish Ukrainian Society. Wykładowca w SGH I Akademii Dyplomatycznej. Komentator ekonomiczny (TOK FM).

   

  Krzysztof Wojdyło

  Odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
  Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTech, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.
  Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji FinTech działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.
  Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2005 r.

   


 •