25 IV 2018

Współorganizator:

PRNEWS

Patronaty honorowe:

PRNEWS PRNEWS PRNEWS

Partnerzy:

PRNEWS TI TI

Patroni medialni:

PRNEWS PRNEWS

FORMULARZ    ZGŁOSZENIOWY

V DIGITAL MONEY & BLOCKCHAIN FORUM

TECHNOLOGY  * BUSINESS * PAYMENT * COMMERCE * SECURITY * LAW * COMPLIANCE * 

25 kwietnia 2018 r.

Instytut Maszyn Matematycznych, ul.Krzywickiego 34,  Warszawa,

 

 

 

Karta wstępu  : 400 PLN (+23% VAT)

ZAPŁAĆ BITCOINEM 

 

Ulgi:

20% – dla członków PIIiT,  PTI,  Izby Gospodarki Elektronicznej

50% – dla członków Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin oraz administracji centralnej i samorządowej oraz uczelni i jednostek naukowych

100%-  dla Posłów i Senatorów RP

 

Liczba osób zgłoszonych:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Tel:

Fax:

E-mail:

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:

Dział/Stanowisko:

Tel.:

E-mail:

Zgoda na przesłanie faktury elektronicznej:
TAKNIE

Miejsce na ewentualne uwagi lub komentarze (w tym wpisanie imion i nazwisk zgłaszanych osób-uczestników konferencji, podanie innego adresu niż rejestrowy firmy w celu wysłania tam faktury itd. itp.):

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczam, iż znane są mi Warunki udziału w konferencjach z cyklu  „Digital Money”.