1 VI 2017

 •  

  IV Digital Money & Currency Forum

  1 czerwca 2017 r., Instytut Maszyn Matematycznych,
  Warszawa

  Po ubiegłorocznym III Digital Money & Currency Forum tematyka walut cyfrowych na czele z bitcoinem oraz technologii blockchain nabrała w Polsce nowego rozmachu. Stało się tak za sprawą Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która dostrzegła znaczenie tych innowacyjnych rozwiązań dla prowadzonych w naszym kraju działań przyspieszających jego digitalizację, przede wszystkim w zakresie nowoczesnej e-administracji. W ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” latem 2016 roku wystartował strumień „Blockchain i kryptowaluty”, prowadzący prace w 5 grupach tematycznych. Rok miniony przyniósł także decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o przyznaniu grantu na utworzenie Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. Jednym słowem, po okresie pewnego zastoju, dokonało się w naszym kraju wyraźnie widoczne ożywienie i przyspieszenie w interesujących nas sprawach.

  Nie ma więc wątpliwości, że zaplanowane na 1 czerwca br. czwarte już Digital Money & Currency Forum może i powinno stać się istotną płaszczyzną wymiany poglądów na wiele dziejących się wokół nas spraw, zarówno tych pozytywnych, jak powyżej krótko zasygnalizowane, jak i tych mniej chwalebnych dla naszego środowiska, jak zniknięcie giełdy Bitcurex. Oczywiście istotny jak zawsze będzie też kontekst międzynarodowy, albowiem tematyka zwłaszcza dotycząca technologii blockchain przeżywa prawdziwy rozkwit.

  Sprawdzonymi, wiodącymi tematami tegorocznej konferencji będą problemy opisane skrótowo jako Technology, Business, Payment, Commerce, Security, Law i Compliance.

  Czwarta edycja Digital Money and Currency Forum odbędzie się 1 czerwca w Sali konferencyjnej Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. I podobnie jak w roku minionym, planujemy poświęcić ją następującym kluczowym zagadnieniom:

  • technologia i bezpieczeństwo
  • praktyka biznesowa
  • aspekty prawne.

   

  Pomysłodawcą i organizatorem Digital Money & Currency Forum jest – na zasadzie  wyłączności – firma Medien Service Sp. z o.o..

   

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: +48502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   cieslinski@medienservice.com.pl

  www.medienservice.com.pl   | www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl   |    www.cardsalmanach.eu

  www.atp-klub.pl   |    www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2017-03-17